'Tajné' rytecké značky a nápisy v obrazech známek poválečného Československa

Datum vydání: 7. 8. 2003


Většině sběratelů čs. známek je dobře známo, že pod dolní okrajovou linkou obrazů velké většiny známek, tištěných z rytin, se vyskytují drobným písmem vyrytá jména umělců, kteří se podíleli na tvorbě návrhů a rytin těchto známek. Počet uvedených jmen bývá různý, ponejvíce jedno až dvě, řidčeji dokonce tři. Umístění jmen je taktéž různé. Podle konvence obyčejně vlevo najdeme jméno autora návrhu známky, vpravo jméno rytce. Obě jména jsou někdy provázena zkratkami DEL. (delineavit) a SC. (sculpist), označující druh činnosti obou umělců (kresebný návrh, rytina). Pokud se na známce vyskytnou jména tři (velmi často poslední dvě ve zkratkách), prostřední ze jmen náleží obvykle autoru rytecké rozkresby, který však známku nevyryl. Často se setkáváme např. s dvojicí J.S. – J.G. (Schmidt – Goldschmied), méně často i s jinými. Jediné jméno pod okrajovou linkou – obvykle bývá někde uprostřed – znamená, že autor grafického návrhu nebo jen úpravy a rytec jsou jedna a tatáž osoba (s touto variantou se nejčastěji setkáváme u známek "Umění"). Avšak zejména v minulosti (v dobách první republiky, ale také v několika poválečných letech) se často stávalo, že rytec z jakési vrozené skromnosti ustupoval (nezaslouženě !) poněkud do pozadí a své jméno na známce explicitně neuvedl. Na známce se pak setkáváme buď jen se jménem autora návrhu nebo dokonce nenajdeme jméno žádné.

U většiny posledně zmíněných známek však ti, kdož nerozeznají práci konkrétního rytce podle jeho typického rukopisu, mohou při bedlivé pozornosti jeho „stopu“ přece jen nalézt. V samotném liniově provedeném obrazu známky lze totiž objevit takzvané tajné rytecké značky, jež jsou v mikroprovedení vkomponovány do nejrůznějších míst obrazu. Těmito značkami jsou obvykle iniciály (jedna či dvě i tři) rytcova jména, ve výjimečných případech dokonce jména celá (mikrotext). Právě těmto zvláštnostem rytin některých známek poválečného Československa, jmenovitě jejich výčtu, je věnován tento článek. Tyto značky v rytinách známek nejsou ovšem jen čs. specialitou; najdeme je i u rytých známek některých jiných států (Francie, Rakousko, Kanady a jinde).Rovněž známky ČSR I a Protektorátu v některých případech obsahují zmíněné značky, i když v úměrně menším počtu známek, viz třeba článek přítele Gerharda Batze.

V následujícím textu uvádíme přehled "tajných" značek a nápisů níže uvedených rytců v chronologickém sledu (podle čísel katalogu Pofis) od roku 1945 do roku 1954, kdy se prakticky ustálil dnešní způsob označování tvůrců známek.

Jaroslav Goldschmied

č. 429 – 30 Světový sjezd studentstva v Praze – miniaturní "G" v dolní pravé části známkového obrazu, těsně nad levým ramenem dívky u pravé okrajové linky.Jan Sladký Kozina (č. 431 – 32) – miniaturní "G" v levé dolní části známky těsně u levé šikmé hrany podstavce vedle pravé tlapy psa.

Letecké 1946 (č. L20, L22) – miniaturní "G" vpravo od chrámu sv. Martina těsně u okrajové linky.

Rekreace ROH 3,00 Kč (č. 587) – miniaturní "G" přibližně u středu levého okraje obrazu u špičky nejkrajnějšího smrku zleva.

Mezinárodní den dětí 3,00 Kč (č. 657) – miniaturní "G" v levém dolním rohu obrazu nad písmenem "P".Sjednocené zdravotnictví 2,00 Kč (č. 671) – miniaturní "G" u levého okraje známky v trojúhelníkové plošce pod miskou dětských vah.

Sjednocená tělovýchova 3,00 Kč (č. 675) – miniaturní "G" v pravé části obrazu pod rostlinkou u druhého patníku zprava.

Mezinárodní den žen 2,00 Kč (č. 715) - miniaturní "G" na knoflíku rukávu pravé ruky ženy, nedaleko hodnotového označení.Den čs. armády 60 h (č. 751) – miniaturní "G" na nábojové brašničce na opasku vojáka.


Bohumil Heinz

Bedřich Smetana (č. 514 - 15) – miniaturní propojená písmena "HB" v levé části obrazu těsně nad hodnotovým štítkem.
Bedřich Housa

Měsíc čs.-sovětského přátelství 30 h (č. 754) – miniaturní "H" na fasádě prostředního traktu budov Pražského Hradu pod třetím oknem zleva.
Ladislav Jirka

XI. Všesokolský slet (č. 475 - 78) - kupony portrétních známek – miniaturní překrývající se písmena "LJ" vlevo dole u stvolů slunečnic.
Jindra Schmidt

Letecké známky 1946 mjr. Novák (č. L17 - 19, L21) – miniaturní "S" v levém dolním rohu obrazu, vlevo a nad "Č".

Letecké známky 1951 6 Kč (č. L33)– miniaturní "S" těsně u pravého okraje oválu obrazu vedle stromů nad kolonádou.

Letecké známky 1951 10 Kč (č. L34) – miniaturní nápis "JINDRA S" v obrácené poloze v mírném oblouku jako součást listoví stromů u levého oválu obrazu (nad úrovní střechy lázeňského domu).

Letecké známky 1951 15 Kč (č. L35) – miniaturní "S" uprostřed u okraje dolní části oválu obrazu, vpravo od okraje stínu.

Letecké známky 1951 20 Kč (č. L36) – miniaturní "S" v pravé části oválu mezi dvěma smrky vpravo asi uprostřed jejich výšky.

Frederyk Chopin (č. 517 - 18) – miniaturní písmena "JS" v levé části obrazu těsně nad hodnotovým štítkem.Tatranský pohár (č. 533 a 535) – miniaturní "S" v negativním provedení (bílé) na levé straně hrudi sjezdaře.

Mikoláš Aleš 2,00 Kč (č. 680) – miniaturní podpis "JINDRA S." dopředu nakloněnými typy písma v záhybu šatu bojovníka v pravé části obrazu, těsně vedle pravého okraje pavézy.

Mikoláš Aleš 3,00 Kč (č. 681) – miniaturní podpis "JINDRA S." v levém dolním rohu obrazu mezi šrafami vln vířící vody.
Jiří A. Švengsbír

30. výročí vzniku ČSR (č. 490 - 91) – kupony známek – miniaturní písmena "JAŠ" vpravo vedle dolní části lipové snítky.Celostátní výstava poštovních známek PRAHA 1950 1,50 Kč (č. 558) – miniaturní nápis "JAŠ-1950" na stuze u horní části těla levé postavy. Jde o jediný případ "dvojího podpisu" rytce na známce (kromě "tajného" nápisu je jméno rytce a zároveň autora grafického řešení uvedeno standardně i pod spodním okrajem uprostřed).Na závěr ještě poznamenejme, že miniaturní iniciály rytců najdeme také na některých rytinách obrazových motivů FDC ze zmíněného období (např. Švengsbír – JAŠ). Rovněž v posledních letech můžeme tento jev pozorovat u některých FDC České republiky, u nichž se vyskytují iniciály současných rytců, např. "V.F." (Fajt), "M.O." (Ondráček), "J.H." (Herčík), "M.S." (Srb) atd. To je však již poněkud jiné téma, přesahující záměry této informace, které může být zpracováno v blízké budoucnosti.

Autor textu Zdeněk Fritz, obrázky naskenoval a doplnil Josef Fronc.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz