Antonín Dvořák, Kryštof Kolumbus a Nový svět (část 4).

Datum vydání: 20. 5. 2014


Pro tematickou filatelii by byl popis života a díla Antonína Dvořáka příliš prvoplánový. Z tohoto důvodu mě zaujalo Dvořákovo sepětí s Kolumbem a vystěhovalectvím našich lidí do Nového světa.

Do oblasti dnešního Spillvillu v Iowě ke Krocaní řece přišel první osadník v roce 1849 - byl to Charles Korek. Za svého pobytu ve Spillvillu v roce 1893 zde složil Dvořák kvartet F dur, opus 96 – pro smyčce a dále smyčcový kvintet Es dur, opus 97. Dále zde mimo jiné načrtl slavnou Humoresku, kterou dokončil až v New Yorku.

V roce 2004 jsem se seznámil s bratry Klimeshovými, jejichž předkové přišli do Spillvillu v 19. století z Jižních Čech(obr.13 – zprava Michael Klimesh, E.L. a Steve Klimesh). Naše přátelství, které začalo FDC vydanou ve Spillvillu ke 100. výročí úmrtí Dvořáka (viz obr.8 v části 2), se neustále rozvíjí.


Obr. 13

Osobně jsem se znal s vnukem Antonína Dvořáka, panem Antonínem Fialou z Plzně, se kterým jsem měl možnost podívat se i s rodinou na Vysokou v roce 1974, kde měl Dvořák letní sídlo (obr.14- vlevo). Když jsem se seznámil s bratry Klimeshovými, pan Fiala již nežil. Seznámil jsem se s druhým vnukem Dvořákovým – panem Antonínem Dvořákem III., o kterém jsem psal již v části 3 a ten mi umožnil vzít bratry Klimeshovi též na Vysokou. Pan Antonín Dvořák III. si pamatoval na vřelé přijetí, které se mu dostalo ve Spillvillu v roce 2004 a do telefonu mi řekl : „Pro lidi ze Spillvillu udělám cokoliv.“ A tak jsme byli jeho hosty na Vysoké 6. 7. 2006 (obr 14 – vpravo).


Obr. 14

Provedl nás interiérem vily Rusalka, kde jsme mohli spatřit autentické věci Antonína Dvořáka, jako např. jeho piano, cestovní kufřík, cestovní pas a mnoho dalších cenností (obr.15).


Obr. 15

Pana Antonína Dvořáka III. velmi zaujal příběh, jak jsem se dostal k jeho dědečkovi a to prostřednictvím filatelie o Kryštofu Kolumbovi. Řekl, že mi pošle dopis se známkou (správně přítiskem na kuponu), na níž jsou společně Kolumbus a Dvořák. Nechtěl jsem tomu věřit, dokud mi nepřišel dopis, který můžete vidět na obr. 16 – dole. Setkání dvou velikánů mě inspirovalo k zorganizování setkání tří velikánů. Toto setkání se uskutečnilo na naší dopisnici, kterou vidíte na obr.16, kde se sešel Kryštof Kolumbus s Václavem Brožíkem a Antonínem Dvořákem.


Obr. 16

To vše umožňuje filatelie a proto je pro mne neustále zajímavá a inspirující.

Autor: Ing. Emanuel Lukeš
e.lukes@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz