Dante Alighieri - aršík

Datum vydání: 1. 10. 2021


Datum vydání: 8. září 2021
Název emise: Dante Alighieri - aršík
Nominální hodnota: 116 Kč
Katalogové číslo: A1130
Výtvarný návrh: Marina Richterová
Rozměr obrazu známky: 1130 – 40 x 23 mm, 1131 – 40 x 50 mm
Druh tisku: ofset 


Námět známky:

1130 – portrét italského básníka Dante Alighieriho

1131 – celá postava Dante Alighieriho v monochromatické úpravě


Dante Alighieri se narodil ve 13. století ve Florencii a byl jedním z nejvýznamnějších italských básníků. Významně přispěl také k vývoji italského jazyka, jazykovědy a politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie, jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury vůbec. Hlavní postavou je zde sám autor, který se dostal vlastní vinou do potíží. Těch si v nebi všimla Dantova ideální žena, jím v minulosti milovaná, která mu na pomoc poslala básníka Vergilia, aby Danta provedl Peklem a Očistcem. Po cestě se setkává se slavnými osobnostmi z minulosti a osobnostmi ze svého vlastního života. Dantovo jméno se však v Božské komedii objevuje jen jednou, když Danta musí opustit Vergilius, neboť jako pohan nesmí vstoupit do Ráje.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)
Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz