Děti v zimě a Předsednictví ČR v Radě EU

DĚTI V ZIMĚ

Děti v zimě a Předsednictví ČR v Radě EU

Katalogové číslo: 0583
Datum vydání: 05.11. 2008
Nominále: 10,00 Kč
Tiskové listy: á 9 ks známek a 12 kuponů
Rozměr obrázku známky: 23 x 30 mm
Výtvarný návrh: Václav Kučera
Způsob tisku: Vícebarevný ofset
Náklad: ??

Kresba Josefa Lady z r. 1955 nazvaná Děti v zimě. Známka vychází v upraveném tiskovém listu (UTL) s 9 známkami a 12 kupony. Pravý horní kupon zobrazuje děti stavící sněhuláka. K datu vydaní ještě bude na pravém kuponu chlapec s malým sněhulákem na sáňkách a na dalších 10 kuponech kulaté razítko s textem Pošta slaví 90 let - 1918 - 2008. Část nákladu je vytištěna s prázdnými kupony, na něž budou dodatečně zhotovovány přítisky podle přání zákazníka.
PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EU

Děti v zimě a Předsednictví ČR v Radě EU

Katalogové číslo: 0584
Datum vydání: 25.11. 2008
Nominále: 17,00 Kč
Tiskové listy: á 30 ks známek + 30 kuponů
Rozměr obrázku známky: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Tomáš Pakosta
Způsob tisku: Vícebarevný ofset
Náklad: ??

Rada Evropské unie je vedle Evropské komise a Evropského parlamentu jedním z hlavních aktérů v evropském rozhodovacím procesu. Společně s Evropským parlamentem schvaluje právní předpisy EU a další rozhodnutí. Rada je složená z národních ministrů, kteří zastupují jednotlivé členské státy. Ministři členských států se v ní scházejí podle projednávané agendy – např. ministři životního prostředí v Radě pro životní prostředí atd. Za hladký průběh jednání odpovídá Generální sekretariát Rady EU, který sídlí v Bruselu. Předsednictví v Radě Evropské unie vykonává po dobu 6 měsíců postupně jeden z členských států v předem stanoveném pořadí. Od ledna do června 2009 se tohoto úkolu zhostí Česká republika. Během předsednictví bude Česká republika mluvit za všech sedmadvacet členských států EU. Jejím úkolem bude připravit a vést jednání Rady EU, zastupovat ji na jednáních s ostatními unijními institucemi a v neposlední řadě reprezentovat Evropskou unii navenek, např. v mezinárodních organizacích a v jednáních s třetími zeměmi. V době předsednictví České republiky se v Bruselu, v České republice i jinde ve světě uskuteční na tři tisíce jednání. Motto českého předsednictví, schválené českou vládou v únoru 2007, je "Evropa bez bariér". Česká republika jím vyjadřuje vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států, které nedovolují plně využít potenciálu jednotlivých států ani Evropské unie jako celku. Obraz známky tvoří logo českého předsednictví v Radě EU doplněné textem České předsednictví Evropské unie.


Autor: Česká pošta | 20. 12. 2008

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář