Digitální mikroskop - lupa MacroCam s fotoaparátem (popis a stručný návod k použití)

Datum vydání: 21. 9. 2013


Sběratelé bankovek, mincí, známek a dalších předmětů mají možnost se zařízením MacroCam velice detailně studovat předměty svého zájmu. Je pravděpodobné, že přístroj využijí i jiným směrem zaměření sběratelé, např. autogramů, fotografií aj. MacroCam lze označit jako 3 v 1, neboť obsahuje mikroskop, fotoaparát s kamerou a lupu. Zvětšení je možné 7x až 108x (mikroskop)a 7x až 25x (lupa). Fotoaparát pak zaznamenává (shodnou možnost má i kamera) snímky o zvětšení 1x až 7x vždy v násobku s příslušně nastaveným zvětšením mikroskopu a optického zoomu lupy. Pozorované zvětšení je po definování programu (přiložen na CD v balení) možné spolu s měřítkem (v mm) vidět na displeji zařízení, o velikosti úhlopříčky 4.6 cm (tzn. 1.8´´LCD obrazovce).

Základní popis přístroje:


A – ovládání lupy; B – ovládání optického zoomu; C-LCD; D-zapínání/vypínání(držet 1 – 2 vteřiny); E- tlačítko snímání (neúčinné v současně běžícím programu kamery); F-osvětlení(regulace); G-enter a současně tlačítko paměti pro prohlížení snímků); obecně tlačítko zpět z ostatních nabídek; H-listování v pořízených snímcích (při dřívějším stlačení G) a při samostatném použití (bez G) volba režimu snímkování (viz řezim snímkování); I – režim nastavení.


MacroCam má výhodu, že může pracovat nezávisle na připojení k síti, PC nebo NTB. Má vnitřní paměť, která odpovídá 60ti snímkům měnšího zvětšení (podle našich zjištění do zvětšení 70x). Při větším zvětšení se počet snímků nepatrně snižuje (při použitém zvětšení 108x na 54). Zařízení lze připojit k PC a NTB USB kabelem (součást balení) a pracovat s fotografiemi (již vytvořenými) v dodávaném SW. Současně lze v programu pořizovat snímky nové. V tomto případě se pohled na LCD zastaví a pozorovaný předmět je možné sledovat pouze na obrazovce PC v okně otevřeného programu. MacroCam si svoji energii drží díky dobíjecím bateriím (3x AAA - součást balení) nebo cestou napájecího kabelu z elektrické sítě.


spodní část kamery se vstupem pro USB kabel, který je současně kabelem napájecím z elektrické sítě


prostor pro 3 ks dobíjecích baterií AAA

I – režim nastavení

Power saving – úsporný režim Status display – zobrazení; zobrazení stavu (např. nabití baterií) Brightness – jas White Balance – vyvážení bílé (bílého světla) Delete All Pic – volba k automatickému mazání snímků při překročení vnitřní paměti (60 snímků) Factory Default – reset; tovární (výrobní) nastavení

F – osvětlení

Kamera je vybavena 4 diodami, jejichž svítivost (intenzita osvětlení) a počet svítících diod se ovládá tlačítkem F.


Doporučení: volba intenzity osvětlení závisí na fotografovaném předmětu. Např. při fotografii mincí při plném osvětlení (100%) dochází k výraznému odlesku a v podstatě k znehodnocení snímku (viz snímky níže).

Intenzita osvětlení (F)


Fotografie známek

Pro ukázku uvádíme fotografie známky Malawi v různém zvětšení
(25x; 75x; 90x)


Software

Součástí balení je dodávané CD s obslužným programem ke kameře. Program lze hodnotit jako zdařilý. Jako nevýhodu lze poukázat na nemožnost ukotvení měřítka a aktuálního zvětšení na konkretní fotografii.

Mapa softwaru (1-3)


Obrazovka(1) prohlížení objektu s ovládáním na vlastním přístroji


Obrazovka (2) přenosu dat z přístroje do programu

tlačítka na obrazovce 2: (1) import fotografií z kamery (importem současně dochází k vymazání fotografií z paměti kamery); (2)export fotografií do kamery;(3) uložení jednoho (v levé části vybraného) snímku do konkretního adresáře; (4) uložení všech (v levé části vybraných) snímků do konkretního adresáře; (5) mazání vybraného snímku; (6) mazání všech (nebo většího počtu) vybraných snímků;(7) přepnutí do režimu obrazovky 3.


Obrazovka (3) pořizování snímků programem. A – tlačítko snímání; B-úprava optického zoomu; C-regulace osvětlení; D – ikona značící vyřazení ovladatelnosti na vlastním přístroji(srovnej s předcházejícím obrazem); E-uložený snímek (v základním formátu jpg).

H - volba režimu snímkování

Kamera umožňuje snímkování (pořízení fotografie) v několika optických režimech bez ohledu, což je podstatné, na použité konečné zvětšení snímku.


(pro srovnání použitý detail z bankovky Syrie)

standardní režim snímání


tzv. negativní režim snímání


fluorescenční režim snímání


tzv. reliefně pozitivní (profilometrický) režim snímáníDigitální mikroskop - lupa MacroCam s fotoaparátem lze zakoupit na našem Eshop.infofila.cz.

Autor: Miloš Kudweis

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz