EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny

Dátum vydania: 6. 5. 2011
Název emise: EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny
Nomin. hodnota: 0,90 €
Číslo emisie: 497
Autor: akad. mal. Karol Felix
Rytec: František Horniak
Rozmery známky: 26,5 x 44,4 mm
Technika tlače: Oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom

EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny

Informácie:

Národný park Poloniny je najvýchodnejšie slovenské veľkoplošné chránené územie. Rozprestiera sa v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Dominantné postavenie v národnom parku majú lesy. Zaberajú viac ako 90 % územia. Tie najcennejšie sú vyhlásené za národné prírodné rezervácie alebo prírodné rezervácie na ochranu starých lesných spoločenstiev. Ich jedinečnou súčasťou sú človekom nenarušené alebo len málo narušené lesy nazývané pralesmi. Je to spoločenstvo, kde všetko prebieha v integrovanom cykle. Predstavujú vrchol prírodných ekosystémov.
Vývoj pralesa má tri štádiá. Kolobeh života sa začína v štádiu dorastania (les mladší ako 150 rokov), pokračuje v štádiu optima (les vo veku 150 – 250 rokov) a hynutie mohutných stromov s následným prirodzeným zmladením drevín prebieha v štádiu rozpadu (les starší ako 250 rokov). Hlavnou drevinou karpatských lesov je buk lesný (Fagus silvatica). Spolu s jedľou bielou (Abies alba) vytvárajú vzácne bukové a jedľovo-bukové spoločenstvá. Viac ako 40 metrov vysoké buky sú staré 200 až 250 rokov. Štíhle, viac ako 50 metrov vysoké jedle, sa dožívajú 300 až 500 rokov. Zaujímavosťou starých lesov je aj množstvo viacerých vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Typická je bažanka trváca, skopólia kranská, zubačka žliazkatá, vrchovka alpínska, zvonček hrubokoreňový, ľalia zlatohlavá, scilla Kladného. Pralesy sú vhodným útočiskom pestrej palety živočíchov. V dreve odumretých bukov sa vyvíjajú larvy vzácnych fúzačov – fúzača alpského a fúzača červenokrkého. Obojživelníky tu reprezentuje kunka žltobruchá, mlok karpatský, salamandra škvrnitá. Z plazov je typická užovka stromová, vzácne sa vyskytuje aj vretenica severská.
K opereným obyvateľom patria tesár čierny, ďateľ bielochrbtý, muchárik červenohrdlý, jariabok hôrny, bocian čierny, sova dlhochvostá a iné. Žije tu srnčia, jelenia zver, zo šeliem rys ostrovid, vlk dravý, mačka divá i medveď hnedý. Karpatské bukové pralesy boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva. Cezhraničné svetové prírodné dedičstvo pozostáva z desiatich samostatných celkov nachádzajúcich sa na Slovensku i Ukrajine. Najznámejším a najväčším pralesom je Stužica – národná prírodná rezervácia nad obcou Nová Sedlica.
      Mgr. Iveta Buraľová   
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny

EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny

EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 11. 12. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář