Inaugurácia známok sv. Gorazd a sv. Kliment

Aula Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre bola v stredu 28. júla 2010 zaplnená filatelistami do posledného miesta. Zišli sa sem, aby v Roku kresťanskej kultúry uviedli do života dve nové slovenské známky, Sedempočetníci sv. Gorazd a sv. Kliment. O samotných svätcoch, ktorí boli vysvätení medzi prvými slovenskými či slovanskými svätcami, si môžete viac prečítať na stránkach www.pofis.sk medzi novinkami slovenských známok. Slávnostné podujatie moderoval PaedDr. J. Gál z KF v Nitre. Privítal hostí z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – generálnu riaditeľku sekcie pošty a telekomunikácií JUDr. Michaelu Jánošíkovú a riaditeľku odboru pošty Ing. Jarmilu Brichtovú, riaditeľa účelového strediska SP, a.s. POFIS v Bratislave Mgr. Martina Vanču, PhD. Medzi prítomnými hosťami boli aj predseda ZSF p. M. Ňaršík a prezident svetového spoločenstva Sv. Gabriel - zberateľov kresťanskej filatelie Mons. Ján Vallo. Nechýbali autori emisie, autor výtvarného návrhu známok akad. maliar Karol Felix a rytec František Horniak.

Účasť pozvaných hostí nebola formálna. Okrem pozdravných príhovorov si našli čas aj na neoficiálne a o to srdečnejšie rozhovory s filatelistami. Účastníci inaugurácie sa dozvedeli napr. viac o práci Námetovej komisie ministerstva, o schvaľovaní príležitostných známok, špeciálne s cirkevnou tematikou, o súvislostiach s ich vydaním v roku výročia smrti vierozvestca sv. Metoda, o vydaní jedinečných známok s archeologickými nálezmi z Bojnej, ktoré posunuli počiatky kresťanstva na Slovensku. Poštový hárček s oboma známkami mali účastníci zarámovaný i s FDC pred očami. Akt inaugurácie oboch známok vykonali ak. mal. K. Felix a rytec F. Horniak s prezidentom Spoločenstva sv. Gabriela J. Vallom. O kultúrny program v úvode slávnosti a na jej záver sa postarala folklórna skupina z Dražoviec, rozvíjajúca prvky tradičnej kultúry okolia Nitry. Na záver inaugurácie pozval Mgr. M. Vančo filatelistov z Nitry, Trnavy, Trenčína, Tlmáč, Močenku, Levíc, Bratislavy a z ďalších klubov k priečinku pošty a stánku Pofisu k bohatej ponuke filatelistického materiálu, vrátane použitia príležitostnej poštovej pečiatky, ktorá umožnila vznik originálnych poštových celistvostí priamo na podujatí. A komu to nestačilo, ešte mal možnosť zúčastniť sa autogramiády vyššie spomínaných umelcov na FDC, poštový hárček alebo do kroniky klubu, alebo krúžku mladých filatelistov. Okrem oficiálnych poštových materiálov organizátori pripravili aj pamätný poštový lístok a pohľadnicu s historickým dražovským kostolíkom sv. Michala s 2Eurovou známkou, ktorá umožnila úpravu na zhotovenie karty maxima.

Inaugurácia poštových známok sv. Gorazd a sv. Kliment bola jedna z najvydarenejších, ktorých som sa v poslednom čase zúčastnil. Patrí za to vďaka organizátorom z KF ZSF v Nitre, zamestnancom MDPT SR a pracovníkom Slovenskej pošty, a.s. (A nakoniec jeden dovetok: osobne som čakal, že na inaugurácii bude prítomný aj zástupca seminára sv. Gorazda. Jeho neprítomnosť si vysvetľujem jedine tým, že slávnostnej inaugurácii predchádzala od 16. h svätá omša, ktorej sa mnohí zúčastnili. ) O atmosfére podujatia svedčí aj niekoľko pripojených fotografií.

Inaugurácia známok sv. Gorazd a sv. Kliment
Pohľad na zaplnenú aulu Seminára sv. Gorazda


Inaugurácia známok sv. Gorazd a sv. Kliment
Uvedenie známok do života (rytec F. Horniak, ak. mal. K. Benca a mons. J. Vallo)


Inaugurácia známok sv. Gorazd a sv. Kliment
Hostia inaugurácie (zľava Mgr. M. Vančo, PhD., ing. Jarmila Brichtová, JUDr. Michaela Jánošíková)


Inaugurácia známok sv. Gorazd a sv. Kliment
Autogramiáda (autori sa trošku zapotil o množstvom žiadostí o podpis)


Inaugurácia známok sv. Gorazd a sv. Kliment
A nakoniec malé foto na záver pred seminárom sv. Gorazda ( v popredí ing. J. Brichtová, vedľa JUDr. M. Jánošíková a p. Zlatica Magálová, za nimi stojaci PhDr. Anton Hrnko, člen Námetoverj komisie MDPT).


Autor: Ján Mička | 4. 8. 2010

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář