Dnes se na Vás obracím se žádostí o podporu pro mého externího konzultanta, pana Jaromíra Petříka, vynikajícího filatelistu a slušného člověka, který byl nejen dle mého mínění nespravedlivě vyloučen ze Svazu českých filatelistů (SČF).
8. října 2020 zemřel dlouholetý předseda Svazu českých filatelistů pan Ing. Lumír Brendl ve věku 85 let (* 8. 3. 1935).
Před poslední valnou hromadou SČF (a i po ní) vyšla řada článků, jejichž autoři vyslovovali různé optimistické naděje, skeptické předpovědi či (více)méně přínosné náměty k diskusi ohledně neustále klesající členské základny svazu
Jako každoročně uspořádá jilemnický klub filatelistů ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a dalšími spolupořadateli
Seminář je určen pro všechny sběratele, především však pro vystavovatele a jurymany.
Nejen filatelisté oslavili ve čtvrtek 4. října 90. výročí založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě.
Vysokomýtští filatelisté oslaví založení klubu, který patří mezi nejstarší zájmové kroužky ve městě.
Předsednictvo Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) se dne 21. dubna 2012 usneslo na novelizaci Výstavního řádu (dále jen VŘ) SČF, který je závazným předpisem pro přípravu, konání a likvidaci soutěžních filatelistických výstav pořádaných SČF
  Starší články