Investiční filatelie je na vzestupu

Datum vydání: 17. 4. 2020


Vlastně to není nic nového – většina filatelistů kupuje známky s vidinou, že je jednou oni sami (nebo jejich potomci) prodají s určitým ziskem. Nikdo z nás se zatím asi nesetkal s člověkem, který by při prodeji své sbírky řekl, že ji velice rád prodá hluboko pod cenou, kterou za ni zaplatil. Každý na tom chce něco vydělat, na čemž není nic špatného. Nevýhodu samozřejmě mají filatelisté, kteří kupovali například známky Československa v letech 1945-1992, neboť tyto sbírky se po zrušení platnosti těchto známek staly přes noc „téměř bezcenné“. Samozřejmě až na výjimky (desetibloky,…). To samé postihlo všechny evropské státy, které přešly na euro. A filatelisté by si měli uvědomit, že se tato historie bude opakovat, pokud ČR jednou přijme Euro. Sbírky ČR, které se dnes prodávají za cenu kolem 60 - 80% nominální hodnoty poté budou ještě levnější. Stačí se podívat na Slovensko.

V posledních letech se ale i v České republice výrazně rozmáhá trend, kdy poštovní známky kupují i nefilatelisté. Zde se jedná o dvě skupiny investorů:

Za prvé jsou to „obyčejní“ lidé, kteří si někde přečetli, že je to dobrá investice, mají už plné zuby všech možných akciových a penzijních fondů, které jim nabízejí jejich bankéři, a hledají nějakou alternativu. Známky se nabízejí mezi prvními alternativami, neboť jsou široce rozšířené a i dnešní čtyřicátníci pořád ještě spadají do generace, která si za mlada vyměňovala známky během přestávek ve škole.

Druhou skupinou jsou banky a jiné finanční investice, které v době finančních turbulencí taktéž hledají nějaký „bezpečný“ přístav. Ano, i banky nakupují poštovní známky, ať už pro sebe, nebo pro své klienty.

A protože ne každý se v poštovních známkách vyzná a dokáže posoudit, za kolik je vhodné tu kterou známku koupit, a která známka má investiční potenciál, tak vznikly webové stránky www.postovni-znamky.eu a nedávno také facebookový profil @investicniznamky. Tyto stránky se zabývají investičními trendy ve filatelii a ukazují zajímavé směry, kterými se může potenciální investor vydat. Taktéž zde jsou představovány kompletní investiční portfolia. Autor těchto webových stránek, Radek Novák, se filatelií zabývá již mnoho let a investování nejen do známek je jeho koníčkem. Nyní se rozhodl touto cestou sdílet zkušenosti a znalosti, které během let při investování do poštovních známek získal. Veškeré poradenství a oceňování sbírek je zdarma a samozřejmě nezávazné. Stejně jako v jiných druzích investování i zde platí, že neexistuje 100% jistá investice a i zde jsou rizika. Jedno ze základních všeobecných pravidel investování (nejen ve filatelii) zní: „Investujte jen takovou částku, kterou si můžete dovolit ztratit“. Tak mnoho štěstí.

Ukázka malého portfolia pro tzv. small caps“ neboli investory s menším kapitálem:

Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz