Jaroslav Tvrdoň

Datum vydání: 28. 6. 2003
narozen 10. června 1950 Staré Město u Uherského Hradiště


Jaroslav Tvrdoň je rytec, který teprve v loňském roce ryl svojí první známku pro Českou Republiku. Od roku 1978 žije apracuje ve Vlčnově na jižní Moravě. Stejně jako jeho vzor - Josef Herčík - se vyučil řemeslo rytce jako rytec střelných zbraní v závodě v Uherké Hradišti. Pro Státní tiskárnu cenin v Praze pracuje od roku 1995.

První rytina (2002)


Pofis čísla rytin:
ČR: 316, 320, 351, 358, 371, 388, 397-399, 403

Autor: Gerhard Batz
batz.hausen@t-online.de

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz