Je sivá farba naozaj výnimočná?

Datum vydání: 17. 5. 2021


K problematike farby známok pof.167, hodnoty 400 h Hospodárstva a vedy I (HaV I) z roku 1920 bolo v minulosti uverejnených niekoľko odborných názorov. V súčasnosti nie je sivá farba známky katalogizovaná [1] a akceptované sú iba svetlé a tmavé odtiene hnedej farby. Medzi filatelistami sa však ojedinele objavujú aj známky výraznej sivej farby. Hirsch vo svojej monografii [2] uvádza, že sa jedná o známky sfalšované odfarbením. Podľa literatúry [3] sa nejedná o samostatnú farbu, ale skôr o farebnú degradáciu z dôvodu dlhodobého vystavenia svetla a spôsobu uskladnenia. Existujú ďalšie názory, že sivá farba vznikla chemickým pôsobením s cieľom vytvoriť vzácny farebný odtieň. Niektorí zberatelia tieto sivé farby 400 h hodnoty stále považujú za vzácnosť. Preto som sa rozhodol túto teóriu zmeny farby overiť jednoduchým experimentom.Sivé odtiene sa zriedkavo vyskytujú nielen na známkach hodnôt pof.167, 400 h HaV I, ale tiež sa vyskytujú na známkach s  leteckou L6 a s doplatnou DL46 pretlačou (Obr. 1.). Podarilo sa mi nájsť sivastý odtieň aj na vzácnej meďorytinovej skúšobnej tlači hodnoty 100 h (Obr. 2.).

Pre experimentálne posúdenie teórie tzv. dlhodobej svetelnej degradácie hnedej farby som vybral ako vzorku známku HaV s  pretlačou doplatiť DL46 (Obr. 3.) v odtieni svetlo hnedej farby. Skontroloval som ju triednikom farieb [3], ako light brown.

Známku som ponechal odo dňa 22.3.2021 vystavenú nepretržitému pôsobeniu denného slnečného svetla. Po desiatich dňoch som známku skontroloval. Voľným okom bolo viditeľné, že dochádza k zmene jej farby (Obr. 4.). Známka vykazovala výrazný pokles intenzity hnedej farby a aktuálna farba podľa triednika farieb [4] bola najbližšie odtieňu matne svetlo hnedej farby (colour drab). Známku som ďalej nechal vystavenú slnečnému svetlu a po ďalších desiatich dňoch som ju opäť porovnal. Došlo k ďalšej už výraznej zmene jej farby (Obr. 5.). Známka nadobudla sivastú, resp. hnedosivú farbu (brownish-grey).


Na základe vykonaného experimentu môžem jednoznačne potvrdiť, že už krátkodobým vystavením hnedých známok 400 h HaV I slnečnému svetlu, dochádza k zmene ich farby. Na moje prekvapenie, stačilo známku ponechať tri týždne vystavenú slnečnému a UV žiareniu čo spôsobilo výraznú zmenu jej farby. Farebná nestabilita hnedej a svetlohnedej farby použitej k tlači v roku 1920, doplnená nesprávnym skladovaním alebo vystavením slnečnému svetlu, spôsobuje jej farebnú degradáciu do hnedosivých, sivých a sivohnedých odtieňov.

Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

[1] Klim, Štolfa, Filípek a kol. - Spec. Katalóg ČSR 1918_1939, Brno 2016
[2] Hirsch E., Franěk J., Monografie čs. známek – nepublikovaný rukopis autorov, Praha 1958
[3] Žampach, Karásek, Pitterman, Hospodářství a věda 1920, Brno, 1988
[4] Stanley Gibbons – Stamp Colour Key

Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz