Kdy vznikly dopisní obálky?

Do první poloviny devatenáctého století se u staré korespondence setkáváme v převážné míře s dopisy skládanými. Odesilatel sdělení napsal text dopisu buď

Váš komentář