Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč

Kombinovaný detektor PHILALUX3

Philalux je kombinovaný přístroj, zařízení, ke zkouškám mincí, bankovek, poštovních známek, minerálů či například drahokamů. Je tedy zřejmé, že se jedná o zařízení se širokým polem využití, především pro sběratele uvedených předmětů. Kombinovaný detektor je označení více než trefné, neboť Philalux umožňuje detekci několika parametrů prostřednictvím jediného přístroje. Tím se zásadně odlišuje kupříkladu od běžných UV lamp, lup či digitálních mikroskopů.

Kombinovaný detektor PHILALUX3

Philalux – přední pohled. 1 – základna(stativ);2 – horní pracovní plocha; 3 – plochá velká lupa se zvětšením 3x;4 – malá oválná lupa se zvětšením 12x, průměr 22 mm; 5 – ovládací panel (pozn.: číselné značení bude zachováno dále)

Kombinovaný detektor PHILALUX3

Pohled shora. 6 – přívod elektrického proudu (220V, 50 Hz, 90mA)

Philalux umožňuje detekovat několik parametrů. Dominantní možností je UV detekce v rozlišení krátkých (266 nm) či dlouhých (365 nm) vln a průkaz magnetismu (MG).

Kombinovaný detektor PHILALUX3

Ovládací panel(detail).5a – kontrolka síťového připojení; 5b(SUV) – krátkovlnná detekce přítomnosti fluoru(do 266 nm); 5c(LUV) – dlouhovlnná detekce přítomnosti fosforu(do 365 nm); 5d – bílé světlo; 5e – detekce magnetismu
svítící kontrolka (červeně) při zapnutí přístroje(5a)

pozn.: Philalux se zapíná a vypíná na zadní straně zařízení, kde je vypínač umístněn vlevo dole (ze zadního pohledu)

Kombinovaný detektor PHILALUX3

Bílé světlo

Toto prosvícení slouží k průkazu např. vodotisků či vodoznaků u bankovek,průsvitek poštovních známek či cenných papírů. Osvětlená spodní plocha (leží v lokalitě 1) má rozměr 120 x 70 mm.

Kombinovaný detektor PHILALUX3

1-bílé světlo;vodoznak;banovka Nepálu;2 – SUV; pouze mírná pozitivita přítomnosti fluoru v úrovni seriového čísla;3 – LUV; stejný pohled s vysokou pozitivitou fosforu (seriové číslo,znak v horní části obrazu)

Vysvětlení některých pojmů

SUV(krátkovlnná detekce) je záření, které vzniká (stejně tak i LUV) excitací absorbovaným zářením. To je následně schopné tuto excitační energii vyzářit zpět ze sloučeniny (v tomto případě sloučeniny fluoru) jako elektromagnetické záření o totožné nebo nepatrně dělší vlnové délce (do 266 nm). LUV(dlouhovlnná detekce)je stejného principu, ale dosahující delších vlnových délek (až do 365 nm).Podle délky, potažmo přeneseně na jednotky času (=mS) rozlišujeme fluorescenci (=SUV) a fosforescenci (=LUV). Detekční látkou u bankovek v rozhraní SUV je uranin (také fluorescein), vydávající krátkodobě žlutavo – zelenou barvu záření(viz obrázky výše). Pokud jde o detekci magnetismu (MG pozitivitu;5e) , ten se běžně na bankovkách, známkách či mincích nevyskytuje. Lze detekovat na dvoudolarové bankovce USA a také na malých, v převaze hliníkových mincích (detekční záření je červené barvy).

Kombinovaný detektor PHILALUX3

bankovka Guyana; 1 – SUV; 2 – LUV

Kombinovaný detektor PHILALUX3

známka Niger;1 - SUV; 2 – LUV; 3 – bílé světlo

Kombinovaný detektor PHILALUX3

mince Malawi; 1 - SUV; 2 – LUV; 3 – bílé světlo

Kombinovaný detektor PHILALUX3

1 – zvětšení 3x plochou lupou; 2 – zvětšení 12x oválnou lupou

Závěrem je možné konstatovat, že kombinované zařízení Philalux je velice vhodným a cenově dostupným pomocníkem pro sběratele a badatele v oblasti numizmatiky (omezeně), notafilie a filatelie.

V našem Eshop.infofila.cz zakoupíte PHILALUX3 od firmy SAFE na tomto odkazu


Autor: Miloš Kudweis | 13. 6. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč
Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na flash disku

  • Cena: 999 Kč