Košice vo fillatelii 32

Datum vydání: 19. 1. 2023


Zborník napĺňa predovšetkým potrebu vzájomnej informovanosti zberateľov o poznatkoch z oblasti ich záujmu. Príspevky sú zamerané na poštovú históriu, námetovú filateliu, emisie Slovenskej pošty a pod. Vzbudenie záujmu o tieto hodnoty, ku ktorému zborník mohol prispieť, pokladáme za naplnenie uvedeného cieľa. Tento zborník, ktorý pripravujeme v spolupráci košických filatelistov a filatelistov z východoslovenského regiónu, sa k čitateľom dostáva v čase regionálnych osláv „Dňa poštovej známky a filatelie“ koncom kalendárneho roku. Ukazuje na aktivity košických filatelistov, čím sa zaoberajú a čo zbierajú. 


Zborník príspevkov o aktivitách košických filatelistov. KF 54 – 01 v Košiciach pre účely vzdelávania členov klubu.


Autor: Redakce
infofila@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz