Merkur-Revue: Zamyšlení nad známkami ČR emisního ročníku 2002

Převzato z časopisu Merkur-Revue
Emisní rok 2002 přinesl české veřejnosti a sběratelům známek ČR 23 emisí s celkem 34 novými známkami včetně 4 známek výplatních, přičemž dvě emise byly vydány v aršíkové úpravě. Jedna z plánovaných emisí (Technické památky - rozhledny) nebyla z krizových důvodů v PTC Praha (povodeň) vydána a přesunula se do roku 2003. Každoročně si klademe otázku, jaký přínos v nápaditosti návrhů, v jejich uměleckém i ryteckém ztvárnění a technickém provedení tyto nové emise představují či zda nejsou důkazem stagnace nebo dokonce nepopulárního kroku zpět.

Koncepce
Objektivní odpověď na vyslovenou otázku bychom asi měli hledat na samém počátku vzniku nových emisí, tj. v etapě formulování ročního emisního plánu. Zvolená témata totiž nepochybně určitým způsobem determinují přitažlivost a zajímavost nových známek, nebo naopak vedou k lhostejnosti a nezájmu, či dokonce k příkrému odmítnutí nových emisí, zejména když se některá z témat neustále opakují, nepřinášejí nic nového a umělecky neznamenají znatelný posun a přínos. Ve světle těchto možností je emisní plán 2002 bohužel jako v řadě předchozích let nepodnětný, nevynalézavý, konzervativně kopírující v převážné většině položek témata a myšlenky emisí dřívějších: téměř dvě třetiny produkce vyplňují "tradiční" emise (Tradice známkové tvorby, Velikonoce, Vánoce, Ochrana přírody, Umění, Dětem, Krásy vlasti, sportovní a olympijská tématika); mezi ostatními jsou nové myšlenky spíše výjimkou než výsledkem systematického a cílevědomého hledání. Tím samozřejmě nechceme říci, že umělecká úroveň "tradičních" emisí je obecně nízká. Nikoliv, najdou se tu díla špičková až mimořádná (viz dále), avšak také dílka nejslabší, která bychom jistě nepostrádali a do budoucna je lze označit za nežádoucí.

Negativa
Negativa se v ročníku 2002 vymezují dosti zřetelně a bohužel nejsou výjimečná. Podle mého názoru k nim patří určitě známka Paralympiáda, a to nejen výběrem tématu, ale především nevhodnou volbou figuríny sportovce se zdůrazněním deformovaného těla, špatným provedením (nepochopitelná celoplošná šikmá šrafura postavy, podivná barevnost) a nenápaditým grafickým řešením známky. Pakliže v budoucnu bude toto téma znovu vybráno, je nezbytné k němu přistoupit s citlivostí a kultivovaností, bez nevhodného vykřičníku nad mírou postižení těchto sportovců, jak se to stalo na této známce i FDC.

Paralympiáda

Velmi slabé jsou tentokrát "tradiční" známky Velikonoce a Vánoce, které připomínají spíš tuctové barvotiskové pohlednice (zejména velikonoční známka), jimiž je dnes zaplavován trh na úkor hodnotného umění. Nemusíme ani nahlížet do "kuchyně" např. rakouské pošty, kde každá vánoční známka představuje vytříbené, důstojné dílo připravené s příkladnou péčí. Máme přece své klasiky a artefakty Velikonoc a Vánoc, k nimž se můžeme stále vracet (J. Lada, M. Fischerová-Kvěchová, J. Trnka, lidové řezbářství, betlémy - např. Třebechovický, stará ikonografie, poezie jarní a vánoční české krajiny, tradice kraslic a vánočních ozdob atd. atd.). Marné však volání...

Nepříliš zdařile dopadla i známka Perlorodka říční. "Ochranářské" téma je sice záslužné a nové, nicméně výtvarně tak obtížné až nezpracovatelné, že na něm může snadno ztroskotat i zkušený výtvarník a rytec již nic vylepšit nemůže.

Průměrnost
Dá se, myslím, říci, že nejméně pět emisí nepřekročilo onu pomyslnou hranici, oddělující všední, nenápaditá, průměrná díla od skupiny známek kvalitních. Zajímavá a přitažlivá témata významných osobností hudby (trojice skladatelů populární hudby Poncar, Vejvoda, Vacek) a sportu (Emil Zátopek) neměla příslovečné štěstí, neboť prvotní zpracování těchto známek byla neúnosná. Náhradní řešení nových autorů pak zákonitě utrpělo jistou improvizací a nevyhnutelným časovým tlakem termínu vydání. Je zásluhou obou autorů i rytců, že jejich pohotovost a poctivá snaha zabránily fiasku.

"Olympijská" známka, navzdory uvedení nového druhu sportu na známkový obraz, je svým zpracováním bohužel také jen průměrná. Je určitým paradoxem, že její plošná nevyváženost byla zčásti odstraněna přítiskem na velké volné ploše při reedici této emise na počest olympijského vítěze A. Valenty (většinou totiž přítisky či přetisky grafické úrovni známky zrovna neprospějí).

"Mikulášská" známka je typicky "bornovská" a v tomto smyslu nepředstavuje nic nového; obvyklý výtvarný rukopis vzbuzuje u části posuzovatelů nadšení, jinými je odmítán jako pro známku nevhodný. Nevýrazná, mělká rytina K. Pavla vyvolává otázku, k čemu vlastně tato rytina je. Obecně vzato je tato známka při současném vydání známky vánoční zbytečným luxusem, neboť zabrala místo některé z emisí potřebnějších.

Známka vydaná nad rámec plánu k zasedání NATO v Praze, ač graficky řešená přijatelně, není v řadě polistopadových "politických" emisí žádnou nadprůměrnou výjimkou, navíc obrazový motiv příslušné FDC je neobyčejně slabý.

Pozitiva
Ostatní emise roku 2002 lze bezesporu zařadit mezi úspěšné emisní počiny. Potěšitelný je navíc fakt, že je jich podstatně více než těch neúspěšných.

Známka na známce (Tradice známkové tvorby) s Housovým přerytím díla M. Švabinského - B. Heinze z roku 1938 je bezesporu důstojná emise, třebaže trpí nevýraznou šedou barvou rytiny. Intenzivnější barva (např. originální modrá) by tuto známku posunula mezi nejzdařilejší v této tradiční řadě.

Tradice známkové tvorby 2002

Nápaditá známka UNESCO - cirkus znovu připomněla obrovské dílo Mistra J. Lieslera v naší známkové grafice a zároveň umožnila úspěšnou prezentaci nového rytce J. Tvrdoně.

Jedna z mála novátorských emisí Česká kultura a Francie je díky tvůrci grafického řešení známek i secesně pojatého aršíku prof. Z. Zieglerovi přínosem pro českou známkovou tvorbu. Zdá se však, že známky s díly F. Kupky a A. Rodina, skvěle ryté M. Ondráčkem, působí lépe odděleně (např. na FDC) než v kontextu ofsetem tmavě potištěné plochy aršíku.

Známka Dětem s obrázkem Krtka Z. Milera je půvabné dílko, jež dokazuje, jak úspěšné mohou být známky s tradičními oblíbenými dětskými motivy přinášejícími potěšení již několika generacím malých obdivovatelů (viz také např. Ferda Mravenec z roku 1999).

Známka dětem s obrázkem Krtka

Oldřich Kulhánek pojal svého Jana Husa v emisi Češi Evropě zcela netradičně v ostře řezaném ušlechtilém profilu, vypovídajícím mnohé o síle ducha a vnitřním životě této osudové osobnosti našich dějin.

Kultivovaná emise B. Housy Slohový nábytek opět využívá nevyčerpatelné invence tohoto autora při vyhledávání neobvyklých témat starých uměleckořemeslných artefaktů. Čistota grafického řešení i jemná pastelová barevnost čtyř známek této emise jsou příkladné.

Konečně Umění: k těmto známkám s díly M. Alše a J. P. Molitora v dokonalých ryteckých převodech M. Ondráčka a V. Fajta komentářů netřeba - doporučují se samy a patří opět k nejlepším z celoroční produkce. O dalších známkách z tohoto okruhu se zmiňujeme zvlášť (viz dále).

Mimořádnosti
Excelentním, nádherným dílem je známka s obrazem Vlaha Bukovace "Divan". Patří sice do okruhu emisí Umění, je však neobvyklá jiným, velmi prostým grafickým řešením J. Solpery a technicky provedena kombinací barevného ofsetu s jednobarevnou rytinou z plochy. Tu zhotovil výtečně Václav Fajt a hodnotit ji lze v superlativech. Známka je opět adeptem titulu Nejkrásnější nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku.

Vlaho Bukovac: Divan

Velmi pozoruhodný je i Srbův rytecký přepis díla J. Panušky "Opuštěná" (rovněž v kombinaci s barevným ofsetem), i když škála velmi jemných barevných valér originálu je v ofsetové poloze poněkud ochuzena. Tajemná, přízračná až děsivá atmosféra díla je však zachována a známka se v dlouhodobé galerii emisí Umění řadí k nejzajímavějším.

Odehnalova emise Krásy naší vlasti patří mezi dosavadními známkovými díly tohoto brněnského umělce na nejčelnější místo. Impresivní barevná zobrazení zámku v Litomyšli a sloupu Nejsv. Trojice v Olomouci jsou skvěle tlumočena mnohobarevnými rytinami V. Fajta, navíc na FDC provázenými neméně kvalitními jednobarevnými rytinami plastik. Mezi původními návrhy emisí roku 2002 patří tyto známky k absolutně nejlepším.
Zámek v Litomyšli

Zvláštní kapitolou je skvěle promyšlený a prokomponovaný čtyřznámkový aršík s kupony Ochrana přírody, představující ohrožené motýly modrásky. Dílo osvědčené umělecké dvojice manželů Knotkových je výborně převedeno M. Srbem do rozsáhlé dvoubarevné rytiny na celé ploše aršíku a barevně dotvořeno ofsetovým tiskem. Vznikl tak celek, jehož obdobu zatím v naší známkové tvorbě nemáme. Jeho genezi a kvality jsme již komentovali v naší zprávě o inauguraci emise v Poštovním muzeu 19. června 2002 (viz MR č. 5/2002).

Výplatní známky
Výplatní známky stojí obvykle na okraji zájmu o nové známky, i když neprávem, neboť právě jim by měla být vzhledem k jejich masovému použití věnována maximální péče a pozornost. Ze čtyř loni vydaných výplatních známek nejméně dvě podle nás splňují náročná kritéria. Jde o svěží Macešku s novou nejběžnější hodnotou 6,40 Kč, která je dobrou předzvěstí nové řady výplatních známek s motivem květin. Také nová automatová známka s motivem hradu Zvíkova (autor K. Beneš) je zřetelně lepší než předchozí Hrad Veveří jak kompozičně, tak zejména nesrovnatelně kvalitnějším ofsetovým tiskem (domácí, nikoliv francouzský tisk).

Známka 17 Kč Blíženci je jako předposlední z řady známek s motivem Zvěrokruhu zatím graficky nejslabší, a to především v důsledku nevhodné barevnosti.

Poslední z výplatních známek - Václav Havel - byla zřetelně poznamenána tím, že vyšla narychlo mimo plán. Opakuje již potřetí (jen s odlišným nominálem) nepříliš zdařilý Havlův portrét, tentokrát však v málo půvabné barevné kombinaci. Z praktického hlediska je pak těžko pochopitelný účel vydání známky těsně před skončením prezidentova mandátu, když bylo zřejmé, že brzy bude následovat portrét nového prezidenta.

Závěrem
Jsem si dobře vědom, že tato stručná recenze se mohla omezit jen na všeobecná konstatování. Přesto je třeba vyzvednout maximální snahu vydavatele o co nejlepší výsledky emisní činnosti. Pozitiva slouží ke cti, negativa by měla být varováním do budoucna. Zatím je citelným nedostatkem malá nápaditost a originalita při přípravě emisních plánů, chybí vůle zařazovat témata dosud opomíjená, mnohdy velmi potřebná, i když někdy kontroverzní. V r. 2002 se nedostalo jako již po řadu let např. na téma národního zdraví (boj s kritickými nemocemi), pohledy do našich národních dějin, další významná výročí osobností, téma techniky, letectví a kosmonautiky, přijatelnější náměty k Vánocům atd. atd. Věřme, že se v blízké budoucnosti konečně dočkáme námětů, po nichž se opakovaně volá. V mimořádné situaci loňského léta jsem také (a nejen já) očekával "povodňovou" známku, na kterou údajně nezbyla tiskárenská kapacita. Je to velká škoda, neboť jsem přesvědčen, že např. při vynechání některé z ne tolik potřebných mimoplánových emisí a dostatečně dobré vůli by se jistě nějaký prostor ještě našel.

Zcela na závěr bych rád vyslovil dík pracovníkům PTC, a.s. Praha, kteří i v obtížných podmínkách loňského roku dokázali zhotovit všechny nové známky (až na drobné výjimky) ve vysoké kvalitě.


Autor: Zdeněk Fritz | 21. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář