Náš jubilant: ADOLF BORN - 80

Datum vydání: 14. 9. 2010


Premio Intenazionale d´Arte Filatelica, Asiago

A ako ho nepoznáme...

V kronike vzácnych jubilantov v Čechách v roku 2010 nechýba ani meno popredného pražského výtvarníka Adolfa B o r n a (1930). V súčasnosti asi najznámejší český výtvarník, tiež najúspešnejší kultúrny vyslanec vo svete, už dávno žijúca ikona a výtvarná legenda a osobnosť moderného českého umenia, sa v júni dožil v zdraví a plnom tvorivom nasadení svojich krásnych a požehnaných osemdesiatin. Kreslenie, grafika a ilustrácia boli a zostali pre neho všetkým - umením, záľubou, prácou a živobytím. Ideálny hodnotový rebríček hodný nasledovania. K jeho početným gratulantom k tak vzácnemu životnému jubileu sa veľmi radi pripájajú aj naši filatelisti na obidvoch brehoch rieky Moravy.

Vážený Majstre Born srdečne blahoželáme! Živio!


(autor Vladimír Močalov - riadny člen Ruskej Akadémie Umenia - Rusko)

Milý a vzácny, pekný a nečakaný, ale priam zaslúžený darček dostal Majster Born už v predvečer svojho krásneho životného jubilea od Čechov, ktorí rozhodli svojimi hlasmi o najlepšej knihe v ČR (v populárnej celosvetovej národnej ankete), keď„Naj knihou“ sa stála práve humoristická kniha SATURNIN spisovateľa Zděnka Jirotku práve s originálnymi ilustráciami jubilanta Majstra Borna. Na Slovensku pri tejto príležitosti jeho životného jubilea uzrela svetlo sveta na knižných pultoch nová exkluzívna reprezentatívna obrazová maxi-kniha o Adolfovi Bornovi, obrazovo a faktografický priam bohatá, nazvaná jednoducho - ADOLF BORN – Autobornografie (Vydavateľstvo Slovart, Praha 2010).

Vzácne jubileum Majstra pripomenuli jeho priaznivcom a širokej verejnosti aj známe české a slovenské galérie viacerými výstavami na ktorých sú prezentované jeho diela - obľúbené výtvarné žánre z priam neuveriteľne bohatého celoživotného výtvarného diela (Moderna Praha,ART Chrudim, Knížecí Dvor Hluboká nad Vltavou, Bratislava)(výstavy v ČR trvali do konca leta - aj začiatku jesene)

Tvorba poštových známok

Zbieranie známok je pre väčšinu – zberateľská vášeň, zábava a relaxácia, tak prečo im k tomu neprispieť aj drobnou štipkou humornej esencie...
(Adolf Born)


V českom „žurnale Dikobraz“ som vždy hľadal „kartinki“ Adolfa Borna... bol som nadšeným obdivovateľom jeho kresliarskeho majstrovstva a filozofujúceho humoru... a priam grafickej kultúry karikatúry... a keďže som aj rytec, rád som si pozrel nedávno aj jeho poštové známky... čo povedať - jednoducho Born... výtvarne a umelecký dokonalé... nepochybujem, že sú filatelistami vyhľadávané....

„Master Born“ pozdravljaju Vas s jubileem – Mnoga leta!


(Vladimir M o č a l o v, výtvarník, riadny člen Ruskej Akadémie Umenia a dlhoročný vedúci výtvarný redaktor časopisu Krokdíl, šéfredaktor s vydavateľ Nového Krokodíla 2001-2004)

Výtvarný register, ktorý ponúka náš jubilant milovníkom výtvarného umenia už celé desaťročia je nielen mimoriadne široký, vzácne bohatý a pestrý - ale predovšetkým umelecký hodnotný, ktorý už dávno presiahol hranice Labe, ale aj stredoeurópsky priestor. Nechýba v ňom ani tak zberateľsky obľúbená výtvarná disciplína ako je filatelia. Veď poštová známka je najmenšie výtvarné umelecké dielo dostupné skutočne pre každého a nalepená na listovej obálke, pohľadnici, či korešpondenčnom lístku aj najmenšia putovná galéria, ktorá s úspechom brázdi deň čo deň všetky svetové poludníky a rovnobežky na poštových zásielkach. Aj preto Born známku chápe aj ako posla českého výtvarného umenia vo svete.

Známková tvorba Majstra Adofa Borna od r.1992 patrí už dnes do zlatého fondu československej a českej známkovej tvorby... Aj keď počet ním vytvorených „desiatky“ výtvarných návrhov známok si nenarokuje o zápis do knihy rekordov - jeho známky patria medzi zberateľmi k najznámejším, tematický cenným a osobitým, umelecký hodnotným a neopakovateľným a uspokoja predovšetkým náročného zberateľa. Vyžaruje z nich aj kus srdca a ľudskej pokory autora. Pokory k tvorbe, spolu tvorcom rytcom, zberateľom, alebo iba odosielateľom listových zásielok a sprievodcom ich dobrých správ. Pre ich autora je príznačné, že okrem dokonalého výtvarného zvládnutia témy, hľadá vždy nové výtvarné výrazy jednoducho, aby vzniklo hodnotné výtvarné nadčasové a samostatné mini-dielko. Tvorba známok nie je pre neho iba akýmsi relaxom. Výtvarná tvorba známok nepozná povrchnosť. Vkladá doň svoj celý výtvarný talent, kreativitu, nápaditosť, príťažlivosť a myšlienkové posolstvo s rovnakou zodpovednosťou, s akou pristupuje ku knižnej ilustrácii, voľnej grafike, scénickej tvorbe, animácii, či filmovému a divadelnému plagátu. Aj preto sa v nich zrkadlí značná dávka humoru. Má rád svoju prácu a myslí si, že jednoducho tak ma byť. Majster vie, že zbieranie známok je pre väčšinu filatelistov - zberateľská vášeň, zábava a relaxácia, tak prečo im k tomu neprispieť aj drobnou štipkou humornej esencie...

Od Kolumbusa k mostu dvoch milénií

Jeho aršík z emisie Európa, vo svete filatelie vysokocenenej, nazvaný EUROPA – Významné objavy, Marco Polo, 1994 (č.e. 36 a 37, rytec Miloš Ondráček), získal významné a najvyššie medzinárodné ocenenie - Prvú cenu - Premio Intenazionale d´Arte Filatelica, Asiago, 1995.

K tvorbe poštových známok sa dostal Adolf Born až po svojej šesťdesiatke. Na svoju známkovú premiéru si počkal až do 62 rokov. Aj napriek tomu stihol ešte zanechať svoj cenný filatelistický zápis aj v známkach „Československo“ v zberateľský vysoko cenenej emisii, ktorou si celý svet v r. 1992 pripomínal „päť“ storočí od objavenia Ameriky Európanmi – moreplavcom Krištofom Kolumbusom...
Nie každý však vie, že už v r. 1969 získal Born v Taliansku, v Turíne - cenu za súbor návrhov poštových známok s humornými námetmi. K známkam mal teda blízky vzťah už aj v minulosti. Tvorba známok bola pre neho novou umeleckou výzvou. Vysloviť posolstvo na minimálnej ploche.

V ére už samostatnosti Česka, sa dostalo Bornovi cti byť autorom poštových známok vysoko cenených aj v Európe a vo svete emisií Európa a Deťom. Preto sa nemohla na českých známkach neobjaviť v emisii DEŤOM – aj najznámejšia česká dvojica školopovinných žiakov Mach a Šebestová (ktorí chodili svetom s čarovným slúchadlom - Born-mobilom už dávno predtým ako svet vymyslel mobil a psom Jonatánom) práve od ich adoptívneho otca (e.č.58, 2003)(rytec Jaroslav Tvrdoň), či rovnako veselá mačička s dievčatkom a chlapčekom na chrbte, doplnená textom DEŤOM) (e.č. 117, 1996)( rytec Jiří Bouda) ... Úspech týchto emisií bol zaručený. Rovnako ako cenené známky vytvorené pre emisie EURÓPA- 40.VÝROČIE NARODENIA MARCA POLA (e.č.37 a 38,1994)( rytec Miloš Ondráček), ŽITO KÚZELNÍK (e.č.145, 1997)(rytec Václav Fajt) a O BRUNCVÍKOVI (e.č. 144, 1997, rytec Václav Fajt)... A nielen najmladších filatelistov potešila známka MIKULÁŠSKA NADIELKA (e.č.335,2002)(rytec Pavel Kovařík)...

Vrcholom jeho známkovej prezentácie boli dve známky - dve emisie, ktoré „Bornovsky“ úsmevne a optimisticky, ale aj skepticky premostili staré a nové miléniá - POSLEDNÁ ZNÁMKA TISÍCROČIA a PRVÁ ZNÁMKA TRETIEHO TISÍCROČIA (e.č. 279 a 280, 2000)( rytec Martin Srb)... Dnešný svet je ako variete, z kultúry sa stáva zábavný priemysel, kúzelníci (tak ako neznámy mocní toho sveta) si robia z ľudí žarty skrývajúc sa za kúzelníka a ťahajúc zajaca z klobúka sľubujú tomuto svetu ešte nejedno prekvapenie v novom miléniu, zatiaľ čo mačka falošnica (a jej podobní v tomto svete) si len potmehúdsky pradie svojej v práve sa končiacom starom miléniu (iste vie aj prečo).
Adolfovi Bornovi sa opäť raz podarilo dostať do vybranej neveľkej a “ohraničenej“ spoločnosti „naj“ svetových výtvarníkov a tvorcov poštových známok, ktorých výtvarný rukopis nesú práve tieto historické známky... Poštové známky s neuveriteľnou umeleckou hodnotou „m i l é n i a“... Známky ku ktorým sa zo stoviek generácii výtvarníkovi pošťastí dostať iba jednej - raz za tisícročie... Dožije sa ešte ľudstvo prahu štvrtého tisícročia?... Budú ešte v budúcnosti známky ostatného a nového storočia? A české známky?... Sú to otázky na ktoré dnes nikto nepozná odpoveď...

Ku všetkým svojim známkam vytvoril aj výtvarne návrhy FDC a návrhy pečiatok.

Oceniť je treba aj vzácny prístup českej pošty k výberu - nominácii autorov výtvarných návrhov známok (kľúč, ako to robí slovenská pošta, autor textu doteraz nerozlúštil...). České poštové známky to dokazujú v celom doterajšom námetovom diapazóne... Platí to aj pre nášho jubilanta, pre ktorého sú českou poštou nominované známky „ušité“ jemu priam vzorovo na telo... Sú to témy priam žiadúce si výrazný „Bornovský“ vzácne kultivovaný figliarsky voľný výtvarný rukopis, farebné videnie, myslenie a jeho objavne videný humorný svet okolo nás. Doteraz realizované české známky „Made in Born“ sú toho najlepším dôkazom. Pri ich tvorbe naplno uplatnil všetky atribúty svojich výtvarných (zmysel pre grotesknú nápaditosť, anekdotický detail a kolorit - podriadené charakteru postavy a atmosfére kompozície) a umeleckých prednosti a dlhoročných skúsenosti. Aj preto sú všetky známky rovnako výtvarne príťažlivé ako jeho ilustrácie a aj ostatné výtvarné opusy. A rovnako žiadané a medzi zberateľmi obľúbené. A čo je pre neho potešiteľné - aj cenovo najdostupnejšie výtvarné dielko pre svojich priaznivcov a milovníkov výtvarného umenia..

Ako ho nepoznáme :


Majster Born - karikaturista

Majster Born je profesionál a slušný človek. Diplomat... spolupráca s ním bola priam vzorová a ideálna...
(Milan Vavro
, Viničné, dlhoročný výtvarný redaktor časopisu Roháč)

Majster Adol Born je už od detstva môj obľúbený karikaturista a výtvarník...má neuveriteľne verné publikum všetkých generácií... (Ľubomír Vaněk, Brno, najznámejší a najpopulárnejší český portrétista)

Ostatné tri desaťročia je Majster Born priaznivcom výtvarného umenia na obidvoch brehoch Moravy známy predovšetkým ako originálny grafík a knižný ilustrátor - autor tisícok neopakovateľných grafík a litografii a viac než troch stoviek ilustrovaných kníh. Dnes sa vyznáva, že je ilustrátor a grafik, ale nezabudne aj rád dodať, že predtým kreslil karikatúra. Nie každý však vie, že začínal ako karikaturista. Aj keď je už jeho tvorba karikatúry uzavretá oddá sa ju pripomenúť.

Český karikaturista „par exellence“, ktorý dobyl svet.

Hneď vo svojich karikaturistických začiatkoch sa prejavil ako výrazná osobnosť a novátor českého kresleného humoru. Autorita - profesionálnou suverenitou, myšlienkou, výtvarným majstrovstvom, novými výrazovými prostriedkami, grafickou hodnotou. Myslením a výberom nových tém, dovtedy absentujúcich u nás - od paradoxu do absurdity – nenúti diváka k smiechu za každú cenu... Práve výtvarný odbor karikatúru vyštudoval na UMPRUM a AVU v Prahe, u známeho prof Antonína Pelca, jedného z popredných tvorcov českej predvojnovej karikatúry, ktorý sa vrátil z vojnovej americkej emigrácie. Aj keď sa počas štúdia karikatúry najviac zaujímal o Otto Dixa a Julesa Pascina jeho vzorom bol a zostal Georg Grosz... Born ponúkol nový vkus humoru - karikatúry príťažlivé svojim obsahom a vytvorené novými výtvarnými prostriedkami, publikované od r.1956 v kultúrnych prílohách novín a časopisov Květy, Lidové noviny, Mateřidouška, Plamen (výtvarníka nedokázali živiť) a známom humoristickom týždenníku Dikobraz (iba ako zdroj príjmu, ale nie myšlienkovému vkusu ) ale od r.1959 aj Mladý svět (kde výtvarní redaktori Liďak a Weigl umožnili výtvarný vzlet jeho originálnej novátorskej humornej tvorbe) a slovenský Roháč (šéfredaktor Bednár a výtvarný redaktor Vavro) (neskôr nebolo v Československu redakcie, ktorá by nebola rada siahla po jeho karikatúrach ), obohatené o novú podobu - grafickú kultúru a tak výtvarnou hodnotou ich povýšil na úroveň voľných listov. Výtvarný prejav obohatil o svoju ostrú ironickú linku a maximálnu skratku (pred u známymi dekoratívnymi ambíciami uprednostnil ľahkú profesionálnu lapidárnosť prejavu) o dovtedy nevídané absurdné obrazy a príbehy, či skryté ľudské paradoxy. Pred rozšírenou aktuálnou novinovou karikatúrou uprednostnil jej nadčasovosť a trvalú umeleckú hodnotu. Spolu s Liďákom, Weiglom, Jelínkom, Winterom-Nepraktom, Neprašom, Popom, Zábranským... zakladajú v r.1959 spolok excelentných karikaturistov POLYLEGRAN oživili stojaté vody českej karikatúry a jej vzostup a kompas nasmerovali do svetových kartún vôd (pôsobil až do r.1969, rozlúčili sa spoločnou výstavou Transfúzia v divadle Rokoko). Už v roku 1960 sa predstavili na spoločnej výstave nazvanej Bez slov pražskej Galérii Fronta v Spálenej ulici a v tom istom roku si odniesol víťazstvo v súťaži karikaturistov z festivalu humoru a satiry - Haškova Lipnica. O rok svoje víťazstvo hneď aj zopakoval.
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch ostatného storočia bol už Born výraznou osobnosťou modernej českej karikatúry a jej pevným pilierom nielen doma, ale aj vo svete. Boli to desaťročia jeho neprehliadnuteľných úspechov na medzinárodnej scéne karikatúry známej za hranicami ako cartoon (čítaj kartún, pozn. aut.). Vystavuje humor doma, žiadaný je vo svete, zbiera prestížne ceny a ocenenia z medzinárodných festivalov humoru - prvú vo svete karikatúry vysoko cenenú už v r.1965 (Premio Prefetto di Imperia, Salone delĺˇumorismo, Bordighera, Taliansko), opakovane a viackrát víťazí na festivaloch v Taliansku, získava Zlatého Ezopa v Gabrove (Bulharsko), zasadá v medzinárodných porotách, ako prvý Čech publikuje v Nebelspalteri (Švajčiarsko), vydáva albumy svojich kresieb doma (Bornografie, Praha, 1970) ale už skôr i za hranicami (Nachmittage eines Clowns, Berlin, 1967).
(autor Ľubomír Vaněk - magister umenia - Česká republika)

Kým v r.1964 na výstave karikatúr v kanadskom Montreale svoje karikatúry ešte iba vystavoval, v r. 1974 sa už v tomto meste „Canadiens“ na výstave „cartoon“ dostáva Bornovi najvyššieho a dobového najprestížnejšieho svetového ocenenia v karikatúre - keď v Montreale ho vyhlasujú za karikturistu roka - The Cartoonist of the year - prvého karikaturistu nielen z Československa ale i z východného bloku.... Cenu mu prisúdila nie porota (so svojimi subjektívnymi hlasmi porotcov, často v prevahe zástupcov sponzorov), ale 600 zúčastnených kolegov karikaturistov z celého sveta. Preto toto svoje ocenenie v karikatúre si doteraz váži najviac V r.1977 získava v Montreale aj Grand Prix. Keď v r.1994 americké vydavateľstvo Wittyworld Books vo svojej svetovej ankete kontaktovalo viac ako päťtisíc(!) autorov karikatúry na všetkých kontinentoch, aby určili svoje poradie „Majstrov z Majstrov“ svetových karikaturistov, tak v kategórii tvorcov výtvarných kreácií voľnou technikou sa o priečku najvyššiu delil s Roladom Searlem práve Adolf Born... Čo táto pocta pre Majstra znamenala dokumentuje až poradie na ďalších miestach, keď slávny Rumun Saul Steinberg skončil iba ako druhý a za ním potom nasledovali také svetové esa tvorcov inteligentného humoru ako Steadman, Stanescu a Topol... Ceny a medzinárodné úspechy mu pootvorili železné hraniční závory a pomohli získať priateľov po celom svete. Dnes, keď mu pripomeniete tieto ocenenia a uznania len ľahúčko mávne rukou, že karikatúra predsa nie je o cenách ale pre ľudí...

Vo svojej karikatúrnej tvorbe vzdával hold aj smiechu (nie ľudovému a bujarému), súbormi karikatúr, ako mravnej sile, ktorá víťazí nad zlobou, ľudským nešťastím a násilím (séria klaunov)... ironický glosoval vzťahy rodičov a detí, mužov a žien, ženíchov a neviest...tak aby sa divák menej smial a viac premýšľal... Občas vyzerali jeho kresby možno až príliš ironizujúce až kruté – ale to je v poriadku – svet je krutý, myslí si ich autor.
Ako karikaturista dominoval zbraňami najsilnejšími – výtvarnými a intelektuálnymi - kresliarskym majstrovstvom a filozofujúcim humorom. Jeho vklad v rozvoji a formovaní modernej českej karikatúry je veľmi dominantný a cenný, zanechal výraznú stopu aj vo smerovaní jej svetového umeleckého profilovania váhou svojho umeleckého potenciálu, výtvarného talentu a kreditu, silou osobnosti a dobového spoločenského postavenia. Aj napriek tomu kartún povesil na klinec. Možno aj preto, že istý čas zaplatil daň svojej doby a nemohol publikovať ani v novinách ani v časopisoch.

Born od karikatúry a kresleného humoru odišiel na vrchole svojej slávy aby im vlastne zostal verný aj v celej svojej ďalšej bohatej a úspešnej výtvarnej kariére, len ju posunul a umocnil do novej výtvarnej oblasti, ktorá ho najviac priťahovala - do knižných ilustrácii, kresby, voľnej a úžitkovej grafiky a litografie, tak ako to poznáme už dnes. Je iba veľmi málo postáv v jeho grafickej a ilustračnej tvorbe v ktorej by atribúty karikatúry absentovali. Karikatúra ho nakoniec priviedla aj ku kreslenému filmu. Striedanie výtvarných žánrov v jeho tvorbe bolo pre neho nezbytným zdrojom vzájomne sa inšpirujúcich sa podnetov, ktoré ho už dávnejšie doviedli až na vrchol výtvarného Olympu a diváckej obľúbenosti.

V spomienkach ku karikatúre sa rád vrátil náš jubilant Adolf Born v odpovediach na moje zvedavé otázky :

Ak by ste sa v živote ešte raz rozhodovali na akú školu ísť študovať bola by to opäť výtvarná škola?

- Opäť by to bola jedine výtvarná škola – dáva človeku pocit voľnosti, ale aj zodpovednosti.

Spomeniete si ešte niekedy na svoje výtvarné začiatky s diplomom výtvarníka v ruke?.

- S diplomom v ruke som začínal ako karikaturista a ilustrátor v rôznych časopisoch. Bolo to trochu „klopýtavo“, ale robil som to po čom som stále túžil...

V roku 1974 ste v kanadskom Montreale získali na medzinárodnej výstave karikatúr ocenenie Najlepší karikaturista roka 1974. Teší vás toto ocenenie ešte aj dnes? Hlásite sa k nemu aj keď je „iba“ za karikatúru?

- Pravdaže, cena z Montrealu z roku 1974 ma teší stále ešte aj dnes. Vtedy v tých rokoch to bola zlatá doba karikatúry. Poznali sme sa s tvorcami karikatúry osobne z festivalov i z časopisov. Vznikli priateľstva na celý život. Vynikajúci kresliari sa navzájom rešpektovali...

Pozriete si ešte aj dnes dobrú karikatúru?
- Vytratili sa časopisy, ktoré sa venovali dobrej karikatúre, či už to boli známe poľské Szpilki alebo švajčiarsky Nebelspalter...

A aká je podľa vás dobrá karikatúra?

- Dobrá karikatúra musí mať zaujímavý námet a výbornú kresbu.


(autor Ján Fiťma - magister umenia - Slovenská republika)

Rodinné zázemie – garancia úspechu alebo štyri ženy v chalupe...

V r.1962 sa Adolf Born oženil s krásnou slečnou Emiliou Kašákovou (spoznali sa v r.1960), v r.1964 sa im narodila dcérka Erika (tiež známa výtvarníčka), neskôr ich potešila s dvomi vnučkami - dnes už slečnami Natálie a Rozálie (aj keď jablko nepadlo ďaleko od stromu a obidve výborne kreslia – nechcú sa tým živiť...po starom otcovi zdedili aj cestovateľský talent – obľúbili si pre zmenu centrum európskej kultúry - Paríž). Štyri ženy v chalupe Bornových... Manželka Ema, majstrova dlhoročná úspešná manažérka, vyštudovala zdravotnícku školu (je dobre mať doma zdravotníka) a tri výtvarníčky... Aký má pri nich život osamelý chlap v chalupe? K slovu sa ani nedostane - tak aspoň kreslí a kreslí. Zatiaľ čo v Majstrových úsmevných kompozíciách to medzi ženami a mužmi vo svete nie iba iskrí ale priam zúri veľký boj - kto z koho - jeho už takmer polstoročné manželstvo, keď verí v lásku až za hrob, a nažívanie so svojimi ženami v chalupe je naopak oázou životného pokoja a nevyčerpajúceho tvorivého zázemia, prameňa všetkého poznania jeho úspechu a dosiahnutého umeleckého honoru... Born neskrýva, že dobré a šťastné rodinné zázemie robí dobrého výtvarníka ešte lepším. A on to šťastie má... Má nielen svoju Emu... Ale v rodinnej vilke má aj svoj ateliér - najmilšie miesto na svete...

Moje zvedavé otázky jubilantovi teda pokračujú a smerujú aj do rodinného kruhu :

Koľko percent úspechu tvorí dobrá manželka? – Vyzvedám.

- Sto percent !
(odpoveď jednoznačná a presvedčivá, pozn. autora textu)

Máte medzi svojimi grafikami aj dielo, ktoré ste s láskou venovali svojej manželke a vašej dlhoročnej manažérke?
- Veľa svojich kresieb a veľmi rád som venoval svojej manželke.

Vaša dcéra je tiež úspešná výtvarníčka. Sú výtvarne nadané aj vaše vnučky? Podedili dedove výtvarné gény?
- Áno, sú výtvarne nadané, obidve - Natálka a Rozálka výborne kreslia - ale nechcú to robiť ako svoju profesiu.
(2010)


(autor Machmud Ešonkulov – magister umenia - Uzbekista)

Majster Adolf B o r n je skromný umelec, ale vedomý si hodnôt svojho diela a doterajšej umeleckej dráhy. Jeho meno znakom nevyčerpateľnej kreativity a charizmatického prístupu k profesii, ktorú miluje nadovšetko. V súčasnosti je hádam najvýraznejšou osobnosťou výtvarného umenia v Čechách a súčasne aj jeden z najznámejších a najobľúbenejších (a snáď aj komerčne najúspešnejším ale i i dostupným) výtvarníkov od Moravy až k Labe. Výtvarný matador, ktorého výtvarná tvorba priam zľudovela, od Moravy až k Labe (podobného priznania sa dostalo snáď iba Alešovi, Muchovi, Ladovi, Nepraktovi, či Renčínovi...). Má neuveriteľné široké publikum všetkých generácií. Darí sa mu priviesť divákov do meditatívnej polohy, vcítenia sa, pomocou ktorého sa každý z nich prenesie do svojho fiktívneho sveta príjemných pocitov, pohody a dobrej nálady. Aj preto, nevie si predstaviť, že by bol mohol nájsť väčšieho uplatnenia, naplnenia radosti a spokojnosti v inom povolaní než v tom, ktorému sa už šesť desaťročí emotívne dennodenne venuje... Pri okrúhlych životných jubileách zvykne človek bilancovať. Majster Born nemá ešte k bilancovaniu čas. Plne a rád ho využíva na svoju novú originálnu tvorbu.......


(autor Michal Závacký – magister umenia – Slovenská republika)

Čerstvý osemdesiatnik Adolf Born, tvorivo mimoriadne plodný má ešte stále neuveriteľnej veľa tvorivej a pozitívnej sily a energie, ktorá z neho a jeho najnovších výtvarných opusov priam vyžaruje. Aj preto má stále veľa práce, stále je žiadaný...Vynikajúci a nekompromisný k sebe profesionál Majster rydla, farieb, pasteliek, pera a ceruzy, je vzdelaný, sčítaný, scestovaný umelec so širokým a otvoreným srdcom. Jeho osobní a rodinní priatelia, blízki svojim myslením, umeleckým cítením, názormi a zmyslom pre humor, sú pyšní na priateľstvo s ním vediac, že majú šancu na celoživotné priateľstvo. Majú ho veľmi radi a vedia, že vždy sú vítaní aj v jeho spoločnosti. Aj napriek tomu, že slávi dlhoročné úspechy nielen doma, ale aj po celom svete zostal človekom s veľkým Č... Umelcom, ktorí si podľa mňa zasluhuje v Čechách omnoho väčšiu pozornosť spoločnosti. Vo Francúzsku sa mu v r. 2003 po zásluhe dostalo ich najvyššieho národného kultúrneho ocenenia Rytier rádu kultúry a literatúry (Ordre des Arts et des Lettres) za jeho cenný vklad za výrazné zásluhy na poli literatúry a umenia. Jeho ilustrácie Golema,Troch mušketierov, Knihy džungle, či Bájky Jeana de la Fontaine sú priznané za klenoty a skvosty nielen francúzskej ale i svetovej ilustrácie. Pamätná je aj jeho francúzska výstava v r.2007 (galéria Le Pont Neuf). Patrí mu aj prestížne ocenenie za detskú knižnú ilustráciu z BIB Bratislava (prezradíme, že jednou z jeho prvých ilustrovaných kníh bola kniha Ruda Morica Majster boxerských rukavíc, ktorú v českom preklade vydala Mladá fronta v r. 1955). Viac, ako všetky tie umelecké ocenenia si cení, že mohol svojimi obrázkami spolu vyrozprávať príbehy po ktorých vždy túžil - Boženy Němcovej, Dickensa, Dumasa, Ezopa, Krylova, La Fontaina, Marka Pola, Poea, či Robinsona Crusova... a naplniť si tak vlastné nielen detské sny.

Škoda, že takých umelcov je málo. Bornova tvár, ozdobená charakteristickými a pôsobivými „mohutnými“ fúzmi je dnes asi aj najznámejšou tvárou výtvarníka v Čechách rovnako ako aj jeho obrázky, ktoré priam zľudoveli od Moravy až po Vltavu. Hádam niet dnes v Čechách domácnosti v ktorej by nepoznali jeho obrázky - ako ilustrácie v knihách, grafiky a litografie, čí poštové známky). Prezradíme, že fúzy si nechal pôvodne narásť iba tak z trucu, keď Salvator Dalí (s fúzmi) porušil ich istú džentlmenskú dohodu z r.1974 z Montrealu. Z trucu sa nakoniec stála pocta fúzatému cisárovi Františkovi Josefovi I - ktorého je Majster, rodák z českorakúskeho pohraničia (z Českých Veleníc) veľkým obdivovateľom...

Ak je reč o Adolfovi Bornovi asi nikdy by nemala chýbať ani zmienka (a Majster si to považuje) o dvoch veľkých a slávnych českých umeleckých menách, jeho dlhoročných priateľov, ktoré tvoria spolu s ním slávnu a neprehliadnuteľnú tvorivú českú umeleckú „trojku“ : Miloš Macourek - Adolf Born - Jaroslav Doubrava. V autorskej spolupráci tejto legendárnej trojice - spisovateľ, scenárista a režisér – výtvarník – režisér a animátor – vzniklo vyše sedemdesiat úspešných animovaných filmov ocenených nielen doma ale i vo svete.

Ale nemožno rovnako zabudnúť ani na meno prof. Františka Dvořáka, uznávaného historika umenia - jeho dlhoročného galeristu a rodinného priateľa... A tiež jeho tlačiarov (bez ktorých by grafík nebol grafikom), aj keď si často pri spoločnej práci lezú priam na nervy...
A naopak, sám Majster nikdy nezabudne spomenúť svojich rodičov, ktorí mu cestu k výtvarnému umeniu otvorili, keď mu štúdium na výtvarnej škole odobrili.

Originálnu výtvarnú tvorbu neopakovateľného Majstra Borna mohli vidieť nielen diváci v Čechách a vo svete ale i v mestách na Slovensku - Trenčíne, B. Bystrici, Košiciach, S.N.V a v Bratislave (opakovane). A obrazový portrét Majstra tentoraz pre zmenu nechýbal ani na výstave v Trebišove v r. 2009 (na výstave akad. mal. Michala Závackého ml.).

Majster Born považuje výstavu svojich diel aj ako svoju autorskú povinnosť - a ideálnu a najdostupnejšiu možnosť vzdať svoju úctu váženému priaznivcovi a všetkým milovníkom umenia, ako možnosť dialógu a stretnutia s čo najširším auditóriom. Na vernisáži svojich výstav nikdy neodmietne dať svoj vzácny autogram každému úprimnému záujemcovi - autogramy nielen s radosťou a úsmevom rozdáva, ale ešte aj s vďakou a rád ich dopĺňa aj o vzácnu malú kresbičku - napríklad známu podobu psíka, či mačičky, ako trvalú spomienku na ich spoločné stretnutie....


(Portrét Majstra Adolfa Borna na výstave vo Veľkých Kapušanoch)

Ku gratulantom k životnému jubileu sa radi pripájajú aj poprední naši a zahraniční výtvarníci a karikaturisti, ktorí si vážia osobnosť Majstra Adolfa Borna, a ktorých karikatúry –ako ich poctu Majstrovi Adolfovi Bornovi - ilustrujú tento článok - Vladimír Močalov (Rusko), Machmud Ešonkulov (Uzbekistan), Ľubomír Vaněk (Brno), Ján Fiťma (Zvolen) a Michal Závacký ml. (Košice).
Autor: Peter Závacký

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz