Ochrana přírody - Národní park Podyjí - aršík

Datum vydání: 6. 9. 2023


Datum vydání: 6. září 2023

Název emise: Ochrana přírody - Národní park Podyjí - aršík

Nominální hodnota: 130 Kč

Katalogové číslo: A1222

Výtvarný návrh: Jaromír a Libuše Knotkovi

Autor rytiny: Martin Srb

Rozměr obrazu známky: a-b) 23 x 40, c-d) 50 x 40

Druh tisku: Ocelostik z ploché desky kombinovaný ofsetemNámět známky:


Zvířata a rostliny, vyskytující se v Národním parku Podyjí.

a) Jasoň dymnivkový a Divizna brunátná

b) Sysel obecný

c) Vinice Šobes

d) Čáp černý

Horní část aršíku tvoří především pohled na proslulou vinici Šobes. Dále je zde zobrazena řada chráněných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se pouze v této oblasti.


Jedním z nich je Jasoň dymnivkový. Jižní Morava je jediným místem výskytu tohoto vzácného a ohroženého druhu motýla. Spodní část aršíku zobrazuje zobrazuje nejvýznamnější druhy fauny zastoupené v národním parku na autorsky ztvárněném pozadí.

Na aršíku je také znázorněn Čáp černý - erbovní druh a hlavní motiv loga parku. S náhradou mechanického kosení trávy za spásání divokými koňmi se do parku po půlstoletí vrátili jeden z nejohroženějších živočišných druhů v Čechách - Sysel obecný. 

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)


Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz