Odborný a sprievodný program Bratislavských zberateľských dní

Datum vydání: 20. 5. 2006


Odborný a sprievodný program Bratislavských zberateľských dní
09. - 10. 06. 2006


9. 6. 2006
10.00 hod. Slávnostné otvorenie BZD
15:00 hod Zlosovanie súťaže „Detská súťaž s POFISOM“, ktorá prebieha v predajniach POFIS (Nám. slobody 27 a Odborárske námestie 6)
organizačne zabezpečuje POFIS
miesto: Stánok Slovenskej pošty, a.s.

10. 6. 2006
13.00 hod.- 15.00 hod. Autogramiáda známych autorov slovenských poštových známok

Účast na autogramiáde prisľúbili:

akad. mal. Júlia Piačková
akad. mal. Igor Piačka
Doc. Martin Činovský, akad. mal., Art.D.
akad. mal. Ivan Schurmann
akad. mal. Peter Augustovič
akad. mal. Marián Čapka
Bohumil Šneider
akad. mal. Kamila Štanclová
prof. Dušan Kállay

organizačne zabezpečuje: POFIS
miesto: Stánok Slovenskej pošty, a.s.

STÁLE PREZENTÁCIE:

SLOVENSKÁ POŠTA - POFIS, POŠTA BRATISLAVA 1 a POŠTOVÉ MÚZEUM

• príležitostná poštová priehradka – prijímanie poštových zásielok
• pečiatkovanie príležitostnými poštovými pečiatkami vydanými k príležitosti BZD 2006
• predaj slovenskej známkovej tvorby a filatelistických produktov
• známkový automat
• výroba známky s personalizovaným kupónom
• stánok poštového múzea so zaujímavými exponátmi

STÁLE PORADENSKÉ CENTRÁ v oblasti:

• filatelie
• numizmatiky

DETSKÁ POŠTA

• detská poštová priehradka s detskou pečiatkou
• súťaž o najkrajší návrh poštovej známky

Počas otvorenia detskej pošty budú môcť malí návštevníci zahrať na „tetu poštárku“, alebo uplatniť svoju fantáziu a kreativitu pri tvorbe výtvarných návrhov na známky, z ktorých tie najkrajšie budú ocenené hodnotnými cenami.

Zábavná tvorba filatelistických exponátov na určenú tému z filatelistického skartu pod odborným dozorom členov ZSF – najkrajšie exponáty budú ocenené.

Autor: Slovenská pošta

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz