Otázka zní, skrz co se to Kolumbus dívá? Tedy ne - Kam se dívá?

Známky Ostrovů Svatého Kryštofa (Federace St.Kitts and Nevis) ležícího na rozhraní Atlantiku a Karibského moře, mají na svědomí jeden z omylů ve vyobrazení na poštovních známkách.

Kryštof Kolumbus přistál na ostrovech v roce 1493. Tuto skutečnost připomínají známky ST.KITTS-NEVIS již v roce 1903 (OBR.1 – SG.1-10) a v roce 1905-1918 (SG.11-21), a to vyobrazením Kryštofa Kolumba na palubě lodě, s podivnou trubičkou, do které se dívá. Námět se opakuje na vydáních v roce 1920-1922 (OBR.2 – SG24-36), pak v roce 1938 (OBR.3 – SG68-77). V roce 1973 první známku, s takto vyobrazeným Kryštofem Kolumbem, připomíná emise k 70. výročí prvních známek ST.KITTS-NEVIS (OBR.4).

Otázka zní, skrz co se to Kolumbus dívá? Tedy ne - Kam se dívá?
Obr. 1

Otázka zní, skrz co se to Kolumbus dívá? Tedy ne - Kam se dívá?
Obr. 2

Otázka zní, skrz co se to Kolumbus dívá? Tedy ne - Kam se dívá?
Obr. 3

Otázka zní, skrz co se to Kolumbus dívá? Tedy ne - Kam se dívá?
Obr. 4

Nyní se vraťme k datu 1493, kdy Kryštof Kolumbus přistál na zmiňovaných ostrovech. Bylo to „o něco dříve“, než si holandský optik Hans Lippershey nechal v roce 1608 patentovat první dalekohled. Tento pak zdokonalil Galileo Galilei. Vyobrazení Kolumba s teleskopickým dalekohledem se proto jeví jako nereálné (pokud se ovšem Kolumbus nedívá skrz něco, co se nazývá „přibližovací sklo“, které používali již staří Peršané a Arabové).


Autor: Jaroslav Tomandl | 19. 2. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář