Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Filatelistická literatúra:
Peter Valdner: Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Po päťdesiatich rokoch od založenia GBLA vyšla odborná publikácia z oblasti svetovej aj československej filatelie. Kniha Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok prináša na 204 farebných stranách rad doposiaľ neznámych dokumentov a informácii o tejto veľmi zaujímavej filatelistickej oblasti. Vyobrazené  a ohodnotené sú známky a tlačové listy, vydané posádkami MS Lednice a LEDMELAGA, ako aj zberateľské predmety GBLA. Predajná cena: osobne v Bratislave 39 €, doporučene 43 € SR, 1365 Kč ČR. Kontakt valdpete@yahoo.com

Anglická verzia Great Bitter Lake Association – MS Lednice 1967/75 – Stamp Catalogue ISBN 978-80-570-1594-9 je identická, len väčšieho formátu a väčšími obrázkami, má 332 farebných strán. Obsahuje navyše aj katalóg známok a tlačových listov, vydaných na ostatných lodiach a súlodiach GBLA. Vyobrazených a ohodnotených je viac ako 2.000 známok, tlačových listov a zberateľských predmetov GBLA.  Predajná cena osobne v Bratislave 89 €, doporučene 93 € SR, 2750 Kč ČR, 112 € zahraničie. Platba bankovým prevodom do SR i ČR.

Súhrn
Kniha sa skladá zo štyroch častí, rozdelených na kapitoly.


Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Prvá časť je o GBLA všeobecne. Prvá kapitola je venovaná vzniku GBLA, jej spoločenským a športovým podujatiam, politickej a vojenskej situácii na egyptsko-izraelskom fronte a dokumentácii filatelistickými materiálmi, dokladmi a fotografiami.

Ukážka: dokumentácia počtu námorníkov, str. 20

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Druhá kapitola predstavuje zadržané lode. Sú v nej farebné fotografie všetkých 14 lodí, ich rytín na obálkach, informácie o lodiach, ich posádke a náklade, a používané pečiatky.

Ukážka: MS Lednice, str. 54.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Tretia kapitola predstavuje poštu GBLA s množstvom obrázkov.

Ukážka: celistvosti s použitím výhradne známok GBLA, str. 68. Sú dôkazom, že známky GBLA sa používali na frankovanie zásielok.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Štvrtá kapitola predstavuje priekopníkov vo vydávaní známok GBLA. Sú to predovšetkým velitelia československej lode Lednice a dôstojníci z poľskej lode Djakarta.

Druhá časť je určená predovšetkým pre zberateľov známkových území. V úvode je vysvetlené zbieranie známkových území, v 5. kapitole sú predstavené súlodia, v 6. kapitole lode a v 7. kapitole organizácie, vytvorené členmi GBLA. Prezentované sú známky s 80 rôznymi menami lodí, súlodí a organizácii, vytvorených námorníkmi počas 8 rokov na Sueze.

Ukážka: spoločné vzory, str. 96.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Ukážka: súlodia, str. 118.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Tretia časť je o MS Lednice.

Rozdelená je na niekoľko kapitol – loď, pôvodná posádka, náhradné posádky, odchod z jazera, velitelia Ledníc, rekordéri v pobyte na Veľkom horkom jazere....čitateľ tu nájde dobové fotografie temer všetkých členov posádok, množstvo jedinečných dokladov, celistvostí a korešpondencie z Ledníc a informácie o známkach.

Ukážka: pôvodná posádka, str. 127.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Ukážka: celistvostí a suveníry z MS Lednice a LEDMELAGA, str. 164.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Štvrtá časť je katalóg. V úvode je vysvetlená cenotvorba známok a mnohých ďalších zberateľských predmetov z GBLA, nasleduje samotný katalóg známok, vydaných posádkami MS Lednice a LEDMEAGA.

Ukážka: katalóg, str. 199.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75

Ukážka: obal knihy, str. 204.

Peter Valdner - Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75


Recenzia diela Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok

Recenzent: Ing. Július Balogh, reprezentant združenia Geophila v Slovenskej republike

Československo bol v oblasti vydávania literatúry pre zberateľov známkových území doslova svetovou veľmocou. Najprv to bol Filatelistický atlas známkových zemí autorov B. Hlinku a L. Muchu, potom séria Filatelistických atlasov J. Marka. Kniha Petra Valdnera o GBLA je ďalšou publikáciou, ktorá ďaleko presahuje rámec Česka a Slovenska. Autorovi sa podarilo zhromaždiť doklady, ktoré vyvracajú mnohé fámy, ktoré sa roky okolo GBLA a jej známok vytvárali. A čo je najdôležitejšie, informácie sú podložené dokladmi, ktoré v knihe nájdeme zobrazené.

Známky GBLA boli vydávané v malých nákladoch, priemer je určite menej ako 200 kusov. Je priam neuveriteľné, že autorovi sa podarilo získať farebné obrázky temer 2000 známok, ktoré sú v anglickej verzii tejto knihy. V slovenskej verzii, s katalógom známok MS Lednice a LEDMELAGA, je katalogizovaných 148 známok, čo je o 50% viac, ako v doteraz jedinom publikovanom katalógu z roku 1975. Nakoľko práve známky z MS Lednice boli vôbec prvými známkami GBLA a zachovalo sa ich veľmi málo, je ukážka kompletných tlačových listov zrejme jedinečná.

Pre zberateľov je dôležitá aj ukážka imitácii známok GBLA. Na internetových portáloch je zvyčajne 90% a viac známok, pokladaných neznalými zberateľmi za známky GBLA, len bezcennými napodobeninami. Takže ak sa kúpou tejto knihy vyhnete nákupu imitácii, kniha sa úsporou veľmi rýchlo zaplatí.

V Bratislave, 20. 06. 2020
Ing. Július Balogh 
Recenzia diela Great Bitter Lake Association – Lednice v zajatí na Sueze 1967/75 – Katalóg známok

Recenzent: MUDr. Peter Osuský, CSc., Slovenská spoločnosť olympijských a športových zberateľov

O Olympiáde GBLA bolo vo filatelistickej tlači a na internete zverejnených množstvo článkov. Pozorne som ich čítal, ale nikde som sa nedočítal, v akých disciplínach sa vlastne na Veľkom horkom jazere v roku 1968 súťažilo. A tu sa zrazu objaví publikácia Petra Valdnera, ktorá sa športu venuje len okrajovo, a napriek tomu je v nej program olympiády, medailové umiestnenie národov a dokonca mnohé farebné fotografie z väčšiny športových disciplín. Samozrejmosťou sú tu zobrazené aj udeľované medaily, diplomy a vydané príležitostné známky. Jedinou chybičkou krásy je skutočnosť, že olympijské známky nevydala posádka Ledníc, ale poľskí organizátori olympiády.

Ale aj námorníci z Ledníc vydali známky so športovou tematikou. Hneď na prvom tlačovom liste je príležitostná známka k pretekom záchranných člnov. Ako sa v knihe dočítame, posádka Ledníc preteky vyhrala. Na druhom je séria známok s výsledkami súťaže v streľbe. V tej obsadila posádka Ledníc 3. miesto. Ale pre zberateľov športových známok je najzaujímavejšia séria dvoch známok, s dátumom 20. IV. 1972. Spomeniete si , čo sa vtedy stalo? Československo na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Prahe porazilo Sovietsky zväz 3: 2 a zabezpečilo si titul majstra sveta. A námorníci z Ledníc k tomu pripravili na lodi oslavu. Viem, že teraz to vyzerá, ako keby som recenzoval známkovú tvorbu Ledníc a nie knihu, ale tieto informácie nám prináša práve recenzovaná kniha.

Jedinečnosť knihy pre našich čitateľov spočíva aj v tom, že katalogizuje známky, vydané českými a slovenskými námorníkmi. Teda oblasť, ktorá zaujíma zberateľov bohemík a slovacík. Dokonca sú v knihe zobrazené aj chybotlače a nevydané známky. Táto kniha ďaleko prevyšuje všetko, čo bolo doposiaľ o GBLA a jej známkach publikované.

V Bratislave, 25. 06. 2020
MUDr. Peter Osuský, CSc         

Autor: Redakce | 24. 3. 2021

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář