Předsednictví ČR v Evropské unii

Datum vydání: 20. 6. 2022


Datum vydání: 15. června 2022

Název emise: Předsednictví ČR v Evropské unii

Nominální hodnota: 39 Kč

Katalogové číslo: 1162

Tiskové listy: á 50 ks známek

Výtvarný návrh: Filip HeydukMotiv navazuje vizuálně na grafiku, která bude předsednictví České republiky v roce 2022 doprovázet.


Předsednictví Rady EU, kterého se Česká republika ujme 1.7.2022 již podruhé, je velmi náročným úkolem, ale také významným právem vyplývajícím z členství v Evropské unii. Představuje důležitý nástroj, kterým lze ovlivnit chod, ale i směřování a tvář Evropské unie. Členské země Radě EU předsedají střídavě, podle předem stanoveného kalendáře, vždy po třech. Českou republiku doplní Francie a Švédsko. Toto trio připravuje společný program. Funkční období trvá vždy šest měsíců a po tuto dobu získávají předsedající země řadu pravomocí a vykonávají řadu funkcí, také ovlivňují agendu a priority Rady EU. Směrují unijní politiku vzhledem k prosazení zájmů jednotlivých členských států a zastupují Radu EU v jednáních s řadou evropských i mezinárodních organizací. Úřad vlády spolupracuje s jednotlivými resorty v čele s Ministerstvem zahraničních věcí a Stálým zastoupením ČR při EU, koordinační úlohu bude plnit Výbor pro evropské záležitosti. Předsednictví bude příležitostí pro pozitivní prezentaci České republiky v zahraničí, ale i zvýšení všeobecného povědomí domácí veřejnosti o Evropské unii a jejím řízení a úloze v Evropě.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)


Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz