Představení členů výkonného výboru - Ing. Jiří Sedlák

Datum vydání: 30. 7. 2003
Narodil jsem se 3. 3. 1957. Jsem ženatý a mám dvě děti. Po studiích na obchodní fakultě VŠE jsem pracoval 6 let v zahraničí. Tady doma jsem pak zakládal a řídil obchodní akciové společnosti. Dnes jsem samostatný podnikatel – zabývám se výstavbou odbytových organizací. Věnuji se atletice, chodím střílet, pěstuji akvarijní rybky a lekníny, zakládám koupací jezírka s rostlinnými čistírnami. Rád cestuji do exotických krajin, ale hlavně sbírám poštovní známky a to již od školních let.

Začínal jsem tehdy s Československými známkami. Po návštěvě výstavy Praga 1968, kde jsem byl jako malý kluk u vytržení. Snil jsem o tom, že chci na takovéto výstavě jednou vystavovat – toto přání se mi splnilo po třiceti letech na stejnojmenné výstavě Praga 1998. Od dětských dob jsem svoji sbírku specializoval na období 1944 – 1955 a samozřejmě na známky Československa a ČR tištěné Otp. Těžištěm mého exponátu jsou známky Košického vydání a aršíky prezidenta A. Zápotockého.

Předsedou Společnosti jsem dva roky a mým cílem je zlepšit za pomoci celého autorského kolektivu kvalitu našeho Zpravodaje – publikovat odborné články a hlavně poskytnout aktuální informace dříve než ostatní časopisy. S celým kolektivem chceme také zlepšit tisk a grafickou úpravu Zpravodaje. Oba úkoly se mi podaří splnit, neboť celý kolektiv VV Společnosti se skládá ze špičkových odborníků – sběratelů, autorů odborných publikací a znalců. Zároveň jsou to skvělí lidé, kterým touto formou musím poděkovat za jejich spolupráci a vzdát jim také hold za to, co již udělali pro filatelii.

Autor: Jiří Sedlák
agau@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz