Představení členů výkonného výboru - Ing. Pavel Pittermann

Datum vydání: 11. 7. 2003* 15. 2. 1942


Povoláním jaderný fyzik, třicetiletá praxe v jaderném výzkumu, nyní inspektor jaderné bezpečnosti a tiskový mluvčí na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost. Ženatý, jedno dítě a dvě vnoučata.

Filatelii jako zálibě se věnuje od roku 1955, v organizované filatelii působí od roku 1970. Nejprve v Komisi čs.známky SČSF (dnes Společnost sběratelů čs.známek) jako její člen, dlouholetý tajemník, později předseda a dnes hospodář a správce členské evidence, v současnosti rovněž člen Výkonného výboru a Předsednictva SČF. Obdobné funkce zastával i v SČSF.

Od roku 1986 svazový zkušební znalec po obor Československo, Čechy a Morava, Česká republika, od roku 1987 soudní znalec pro obory spoje (specializace pravost a jakost poštovních známek) a ekonomika (odvětví ceny a odhady) a od roku 1992 člen Mezinárodní asociace filatelistických znalců (A.I.E.P.). Od roku 1976 je rovněž svazovým jurymanem pro třídy teritoriální filatelie a poštovní historie, v poslední době rovněž jurymanem pro třídu literatury.

V Mezinárodní filatelistické federaci (FIP) je akreditovaným mezinárodním jurymanem pro obory tradiční filatelie a poštovní historie. V současnosti je místopředsedou komise FIP pro boj proti padělkům a ve Federaci evropských filatelistických asociací (FEPA) zastává v této oblasti funkci předsedy komise. Trvale publikuje ve filatelistickém tisku domácím i zahraničním, je spoluautorem řady základních katalogů a odborných filatelistických publikací).

Hlavní sběratelské zájmy jsou zaměřeny na obor Československa a jeho předchůdců i následníků a na Jugoslávii let 1918-1921 včetně jejích předchůdců. Kromě SČF je rovněž členem Royal Philatelic Society London (Anglie), Society for Czechoslovak Philately (USA) a Arbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei (Německo).

Autor: Pavel Pittermann
pavel.pittermann@sujb.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz