Představení členů výkonného výboru - Libor Krejčík

Datum vydání: 1. 8. 2003* 7.6. 1944 Opolany u Poděbrad

Filatelii jsem se začal věnovat až ve svých 25 letech, tedy v roce 1969. Se svým tchánem jsem tehdy vstoupil do klubu s číslem 01-68 Příbram, kde jsem dosud členem a mám i zde své trvalé bydliště. Jako většina filatelistů i já odebíral novinky Československa a začal sbírat naše známky od roku 1945. Protože jsem měl o známky zájem, byl jsem naším novinkářem požádán, abych kontroloval PA, TL a aršíky a rozlišoval na nich TF, typy, a hledal deskové vady. Ty jsme pak posílali panu Bernáškovi.

Později jsem si dopisoval s pány Hutyrou, Šťástkou a Ondráškem. Na jeho výzvu jsem po roce 1993 začal dojíždět na schůzky Sekce české známky. Přispíval jsem svými poznatky a poznatky svých kolegů z Příbrami o zjištěných DV na českých známkách. Úzce jsem spolupracoval s panem Zedníkem na publikování DV ve Zpravodaji. Po jeho odchodu v červnu 2002 ze Společnosti jsem byl pověřen vedením Sekce české známky a byl jsem také zvolen do výkonného výboru Společnosti. Kromě toho jsem členem Typologické komise při Společnosti a členem Skupiny pro ocelotisk z plochy. V současné době pracujeme na dalších dílech monografie.

Prosazuji sbírání pouze "vokometrických" vad, tedy takových vad, které jsou vidět okem. Ostatní vady doporučuji evidovat pro studijní, rozlišovací a ostatní účely.

Chtěl bych závěrem vyzvat sběratele - specialisty na českou známku k aktivnější spolupráci. Zúčastňujte se schůzek Sekce české známky, jsme otevřeni každému, kdo je ochotný spolupracovat. Čím více nahlášených poznatků z různého období tisku, tím více poznatků a úplnějších seznamů DV k datu uzávěrky pro ostatní čtenáře Zpravodaje.

Autor: Libor Krejčík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz