První zpráva z 3. valné hromady SČF

Datum vydání: 5. 12. 2005


Dne třetího prosince 2005 se v Domě odborových svazů v Praze na Žižkově konala již třetí valná hromada SČF. Jednání mělo standardní průběh, proto čtenáře seznámím s podstatnými výsledky jednání.

Valnou hromadu řídil odstupující dosavadní místopředseda SČF Josef Běloubek.Přítomní delegáti z KF a OS nejprve projednali nové znění Stanov SČF, s jehož zněním budete seznámeni po zapracování všech připomínek do 15 dnů po konání VH. Předpokládám, že se aktualizované Stanovy objeví na internetových stránkách SČF portálu Japhila.

Tajným hlasováním byli zvoleni členové vedení SČF. Až na výjimku místopředsedy pro vnitrosvazovou činnost obhájili dosavadní předseda Lumír Brendl, Vít Vaníček a Jaroslav Maleček své funkce. Odstupujícího Josefa Běloubka vystřídá ve funkci Walter Müller.

Delegáti VH také zvolili nové předsednictvo SČF, které je pro nastávající pětileté období 23 členné. Bude zasedat v tomto složení: Brendl, Müller, Vaníček, Maleček, Langhammer, Okáč, Hanzlová, Beneš F., Starec, Töpfer, Špaček, Sedlák, Petrásek, Svoboda, Rotport, Helm, Fencl, Fronc, Cacka, Lněnička, Šolc,Schiller, Kopecký.

Tito členové předsednictva zvolili ze svého středu devítičlenný výkonný výbor. Ten bude pracovat ve složení:
Brendl – předseda SČF
Müller – místopředseda pro vnitrosvazovou činnost
Vaníček – místopředseda pro mezinárodní činnost
Maleček – tajemník
Langhammer,Okáč,Sedlák,Beneš F.,Hanzlová – členové.


Fotografie z volby členů předsednictva zachytila Fr. Beneše u volební urny. Naproti stojí L. Krejčík.

Delegáti VH dále zvolili tříčlennou revizní komisi, která bude dohlížet na práci členů VV a předsednictva SČF ve složení: Beneš Vl. – předseda, Aksamit, Vychron – členové.

První jednání nového předsednictva v roce 2006 bylo stanoveno na 22. 4. 06.

Přeji všem zvoleným funkcionářům plodné úspěšné období a odstupujícímu místopředsedovi Běloubkovi děkuji za dosavadní vykonanou práci.

Josef Fronc, redaktor Infofily

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz