Retuš 125 h emise TGM 1920

Datum vydání: 13. 10. 2021


Dôslednou prácou Antonína Šnofláka a Františka Žampacha, neskôr doplnenou Zdeňkom Ryvolom a Jozefom Chválovskym boli zdokumentované štyri retuše známok 125 hal TGM1920 [1,2]. Pri identifikovaní doskovej chyby B (DVB) zobrazenej na (obr. 1.) boli zistené nezrovnalosti v pravidelnosti jej výskytu, ktoré poukazujú na jej primárne retušovanie (obr. 2.) už na tlačových doskách (TD).

Dosková chyba B a spôsob jej retuše na známkach I. typu:


Na TD1 a 2 sa nachádzalo osem týchto primárnych DVB. Nie všetky však boli retušérom opravené. V tomto článku sa zameriam na prvú retuš DVB na ZP12 TD2. Podľa literatúry [1] boli na TD2 takto retušované vady na ZP12 a 67 (obr. 3.).


Obr. 3. Umiestnenie známok s retušovanou vadou typu B na TD2


RETUŠ ZP12 TD2

Typickou DV, ktorá identifikuje toto ZP12 je biely bod v spodnej časti na golieri saka označený zeleným obdĺžnikom na (obr. 4.). Retuš v ľavom dolnom rohu označená červeným obdĺžnikom je výrazná a pomerne ľahko rozpoznateľná.Obr. 4. Typické znaky retuše
Obr. 5. Výskyt retuší na celistvostiach

Táto retuš sa vyskytuje aj na tzv. ultramarínových známkach Pof. 140a RVNB ZP12 TD2 (obr. 6.) a tiež na známkach Pof.172 s pretlačou Červený kríž.


Obr. 6. Ultramarínový odtieň a pretlač ČK


Retuše na známkach TGM 1920 hodnoty 125 h nie sú v aktuálnych katalógoch ČSRI  samostatne uvádzané a oceňované, aj napriek ich doterajšiemu podrobnému zdokumentovaniu v odbornej literatúre. Ich výskyt na trhu je ojedinelý a zaslúžili by si omnoho viac pozornosti a zaradenia do špecializovaných exponátov emisií ČSR I.

Literatúra:
[1] Šnoflák Alois, Žampach František– Plating Guide for the TGM 125 h, Wincester WI, 2007
[2] Žampach František – Filatelie č.12/XXV, ročník 75, str.367-368, Praha, 1975
[3] Květon Radomil – Emisia TGM 1920 známky a celistvosti - Znalecká práca, Bratislava 2015
[4] Bayer R., Čs známka 125 h pof.140, str.581, Filatelie 19/1975

Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz