S růží ve vlasech a bez růží ve vlasech

Datum vydání: 30. 6. 2021


Filatelisti a predovšetkým zberatelia ČSRI poznajú túto populárnu známku. Tento článok začnem jednoduchou otázkou. Máte vo svojej zbierke známku z toho istého známkového poľa ale bez tzv. ruži vo vlasoch? Takmer každý odpovie, že asi nie, pretože je to bežná známka. Ale je to naozaj tak?

Výrazné doskové chyby (DV) vyskytujúce sa na 9. riadku TD v portréte prezidenta TGM z roku 1920 sa stali jednými z najznámejších a najobľúbenejších medzi kníhtlačovými emisiami ČSR I. Detailný popis týchto najvýraznejších DV nachádzajúcich sa na ZP 81,82,89 a 90 je uvedený v monografií [1], na stranách 156 a 157. Zdeněk Ryvola vo svojom diele [2] detailne zdokumentoval všetky DV, nielen na 9. riadku ale na celej TD známok pof.142 - 1000 h, pred aj po jej rekonštrukcii. Na obrázkoch 1 a 2 sú zobrazené ZP 81,82 a ZP 86 až 90, ktoré vykazujú výrazné znaky poškodenia. Známky na ZP 83 až 85 nemajú takéto výrazné DV. Pre ZP 90 je charakteristická aj retuš nad hlavou, ktorá bola pomerne nedávno identifikovaná [3].


Obr.1. ZP 81 – 82 TD


Obr.2. ZP 86 – 90 TD1

Pri detailnejšom preskúmaní týchto DV pozorujeme postupné poškodzovanie štočkov TD1. Ako príklad uvádzam ZP 81 (Obr. 3.) a ZP 90 (Obr. 4.) TD1, na ktorých sú viditeľné znaky postupného zhoršovania kvality tlače aj v dôsledku zväčšovania sa škvŕn vo vlasoch. Týchto vývojových štádií výrobných chýb sa napriek mojím očakávaniam vyskytuje pomerne málo.


V monografii [1] je uvedené: „U archú tištěných v poslední výrobní časti nacházime tiskové nedokonalosti, zvlášte však u známek hodnoty 1000 h.......Typickou vadou hodnoty 1000 h je větší a menší skvrna nad pravým uchem, a to u 81. známky v archu (tzv. růže ve vlasech), která vznikla postupně za tisku z menší skvrny. Na arších z první výrobní časti se táto vada nevyskytuje....Nejvíce vad se vyskytuje v předposlední řade stokusového archu. Jde o značně opotřebovanou tiskovou desku.“

Tento popis je logický ale nie celkom presný. Zdeněk Ryvola po rokoch skúmania dospel k záveru, že stále sa zhoršujúce poškodzovanie práve štočkov v 9. riadku TD pravdepodobne viedlo k zhotoveniu druhej TD. Možnými príčinami poškodenia týchto štočkov a vznikom DV sa momentálne nebudem zaoberať. Nová TD, pomenujme ju č.2 ako uvádza autor, obsahovala pôvodných šesť riadkov z TD1 (z nich 1. a 2. navzájom vymenené) a štyri nové desaťpásy na pozíciách 7.,8.,9. a 10. S touto rekonštruovanou TD2 sa pokračovalo v tlači hodnoty 1000 h. Doplnené nové riadky TD2 majú samozrejme svoje charakteristické a nezameniteľne znaky jednotlivých ZP.

Citácia z rukopisu pánov Hirscha a Franěka: „Nedokonalosti: Přesto, že měděné desky obou hodnot byly pooceleny, ztratil tisk jejich opotřebením brzy na výraznosti. Na různých místech vznikly skvrny a zejména na pozadí se hustá barva někdy slila. Jako typická pro část nákladu byla uváděná větší skvrna za uchem na 81.známce hodnoty 1000 h naivně nazývaná „růže ve vlasech“.[5]

Monografia uvádza, že chyby štočkov vznikali postupne a na archoch zo začiatku tlače sa ešte nevyskytovali. Tvrdenie o tom, že na známkach zo začiatku tlače sa DV ešte nevyskytujú je logické, pretože tlač známok by nemala začať s poškodenými štočkami. Zdeněk Ryvola v [4] uvádza: „Poškození štočku v 9. řade první desky vzniklo až během tisku. Tento názor nemám potvrzen. Známky bez poškození jsem zatím neviděl“. Na tomto mieste narážame na hlavný problém doteraz nezdokumentovaného výskytu známok bez DV z 9. riadku TD1. Iná hypotéza, že TD2 bola prvá a až po jej rekonštrukcií v priebehu ďalšej tlače vznikli tieto DV nedáva zmysel. Bolo by nelogické rekonštruovať TD, ktorá bola vo výbornej kvalite a doplniť ju novými desaťpásmi štočkov, ktoré sa po krátkom čase poškodili.

Tieto obľúbené DV, predovšetkým tá najznámejšia zo ZP 81 TD1, sa často vyskytujú v našich zbierkach, v literatúre a sú predmetom záujmu mnohých zberateľov. Exponáty na výstavách prezentujú ich rohové bloky a na aukciách sa predávajú za ceny, ktoré extrémne rýchlo rastú. Ani mne sa ale nedarí nájsť známku „růži ve vlasech bez růži ve vlasech“ z prvotnej fázy tlače. Ak máte vo svojej zbierke túto známku, môžete si byť istý, že jej zberateľská hodnota je omnoho väčšia ako tej populárnej s ružou vo vlasoch....

Miroslav Češelka, ceselka@netkosice.sk

[1] Karásek, Michele, Svoboda – Monografie československých známek, Díl II, str.149,Praha 1971
[2] Ryvola Z., Rekonstrukce přepážkového archu TGM 1920 1000 hal, Havlíčkuv Brod, 1998
[3] Květon R., Merkur Revue č.5, Brno, 2017
[4] Ryvola Z., Zpravodaj SSKVCSZ č.49, Praha 1998
[5] Hirsch E., Franěk J., Monografie čs. známek – nepublikovaný rukopis autorov, Praha 1958

Autor: Miroslav Češelka

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz