Slovenská filatelia 4/2021

Datum vydání: 3. 1. 2022


Čtvrté číslo spravodajca Zväzu slovenských filatelistov je rozsahem a obsahem vynikajícím časopisem pro všechny zájemce o filatelii.


Pavol Lazar - Milí priatelia, filatelisti! Jozef Oško - Inaugurácia poštovej známky Petra Vlhová - Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/2021. M. Fundárek, I. Gaža - Storočnica klubu filatelistov v Žiline. Vojtech Jankovič - Európská výstava poštových známok a salón polárnej filatelie LIBEREC 2022.


Alois Vávra - Hľadanie tajomnej krásky neznámej MINR. 682 III A. Pavol Lazar - Ondrejské kríže a Slovensko. Jaroslav Tomandl zveřejnil zajímavý článek - Vývoj transatlantickej pošty v 19. storočí. Miroslav Gerec - Ďalšie nálezy chybného výseku R-nálepky. Rudolf Šulej - Tajomný nápis na stene jaskyne Domica. Jiří Černý - Jaromír Petřík: Mauritius - Post Paid.


Časopis vydává Zväz slovenských filatelistov - www.slovenskafilatelia.sk.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz