Specializace - Dialog mezi civilizacemi (č. 308)

Datum vydání: 12. 6. 2004


Dialog mezi civilizacemi (č. 308)

Číslo známky: 308
Datum vydání: 9. 10. 2001
Nominální hodnota: 9,- Kč
Námět známky: Myšlenka vzájemného pochopení a sbližování různých civilizací, kultur a náboženství – rok 2001 prohlášen OSN rokem Dialog mezi civilizacemi. Pro realizaci společné známky vyhlásila Světová poštovní unie mezinárodní soutěž o nejlepší výtvarný návrh, ve které zvítězil slovinský návrh, na jehož základě současně vydá své známky 28 zemí světa. Děti na vítězném návrhu představují čtyři hlavní rasy člověka. Prostřednictvím dopisů, balíčků, počítačů a telefonů je zdůrazněn význam komunikace mezi nimi a současně vyzdvižena úloha pošty.
Výtvarný návrh: Urska Golob
Grafická úprava: Jaroslav Fišer
Rytina: Bohumil Šneider
Rozměr obrazu zn.: 23 x 30 mm
Způsob tisku: Rotační ocelotisk v barvě černé, kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě žluté, okrové, červené a modré
Tisková forma: 2x 50
Datum tisku: 23 VIII 01, 24 VIII 01; W3
Druh papíru: fl 4 (španělský)
Velikost PO: SPO 1,0 mm


Nálezy:

ZP 3/1 modrý bod vlevo u rámu v úrovni 8. - 9. PO shora, vlevo
ZP 4/1 zelený bod pod "1" (2001), horního letopočtu
ZP 9/1 modrá skvrna nad hlavou červeného panáka
ZP 9/1 - modrá skvrna nad hlavou červeného panáka
ZP 11/1 červený bod na čele žlutého panáka;
černá vodorovná ryska pod levým okem žlutého panáka;
modrý bod vpravo od Kč 9
ZP 15/1 modrá skvrna na čepici červeného panáka;
modrý bod u PRK;
zelený bod v LHR v úrovni 5. - 6.PO shora
ZP 15/1 - modrá skvrna na čepici červeného panáka
ZP 16/1 bílá skvrna pod "ME" MEZI – mráček navíc
ZP 16/1 - bílá skvrna pod 'ME' MEZI – mráček navíc
ZP 18/1 zelený bod nad pravým okem žlutého panáka
ZP 21/1 modré 3 až 4 body vlevo od znaku OSN
ZP 26/1 modrý bod u PRK;
modrý bod u levého rámu u 7. PO shora
ZP 27/1 bílý bod vlevo od GOLOB
ZP 34/1 modrý bod pod "U" (REPUBLIKA) u PO
ZP 43/1 modrý slabý bod u levého rámu u 7. PO vlevo, shora
ZP 45/1 modrý bod u PRK
ZP 49/1 modrý bod pod dolním uchem žlutého panáka
   
ZP 7/2 bílá skvrna v modrém poli pod "D" (DIALOG)
ZP 7/2 - bílá skvrna v modrém poli pod 'D' (DIALOG)
ZP 24/2 bílá skvrna v modrém poli nad "P" (REPUBLIKA);
modrý bod u rámu proti 7. PO vpravo, zdola
ZP 24/2 - bílá skvrna v modrém poli nad 'P' (REPUBLIKA)
ZP 39/2 bílá skvrna na letopočtu 2001 vpravo
ZP 39/2 - bílá skvrna na letopočtu 2001 vpravo
ZP 41/2 modrý bod u 3. PO vlevo, shora
ZP 49/2 bílý bod vlevo od GOLOB;
bílý bod nad "I" (REPUBLIKA)

Tučně jsou vyznačeny výrazné deskové vady.Zpracoval: Jaroslav Konečný a kolektiv
Ke dni: 5. 11. 2001

Autor: Jaroslav Konečný
konecny@sdcv.pha.cd.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz