Specializace - Tradice české známkové tvorby (č.281)

Datum vydání: 26. 8. 2003
Číslo známky: 281
Datum vydání: 20. 1. 2001
Nominální hodnota: 5,40 Kč
Námět známky: Rytecký přepis známky z roku 1951 s portrétem Aloise Jiráska od Karla Svolinského a Jindry Schmidta, vytvořené ke 100. výročí narození spisovatele. Známka, připomínající i 150. výročí narození A. Jiráska, doplněna textem TRADICE ČESKÉ ZNÁMKOVÉ TVORBY a jmény tvůrců původní známky
Výtvarný návrh: Bedřich Housa
Rytina: Bedřich Housa
Rozměr obrazu zn.: 23 x 40 mm
Způsob tisku: Rotační ocelotisk v barvě černé, kombinovaný tříbarevným hlubotiskem, v barvě červené okrové a zelené
Tisková forma: 2 x 50
Datum tisku: 30 X 00, 31 X 00, 14 XI 00, 15 XI 00; W3
Druh papíru: fl 4 (španělský)
Velikost PO: SPO 1,0 mm


Nálezy:

ZP 3/1 2 černé vrypy mezi 5. - 6.PO levé perforace, počítáno zdola
ZP 7/1 černá ryska přes "Č" ČESKÁ
ZP 10/1 černá ryska před _1851
ZP 12/1 černý bod v pravém dolním rohu v úrovni 3. PO, počítáno zdola
ZP 14/1 černý vryp nad "O" ČESKOSLOVENSKO
ZP 15/1 černá ryska mezi nožičkami Kč
ZP 17/1 černá ryska mezi horní perforací a rámem nad písmeny "EN" ČESKOSLOVENSKO
ZP 18/1 dvě černé rysky v písmenu "N" ČESKOSLOVENSKO
ZP 20/1 dva černé body pod "SK" ČES
ZP 24/1 černá ryska nad dolní perforací pod "S" ČES
ZP 25/1 černá ryska nad "IK" REPUBLIKA
ZP 25/1 - černá ryska nad 'IK' REPUBLIKA
   
ZP 1/2 2 černé body mezi levou perforací a rámem v úrovni 7. PO, počítáno shora
ZP 5/2 černá ryska v levém dolním rohu nad dolní perforací - 3. PO počítáno zleva;
černá ryska pod "K" REPUBLIKA
ZP 6/2 černá ryska v levém horním rohu perforace;
černá ryska nad "K" ČESKOSLOVENSKO
ZP 9/2 černá ryska mezi pravým rámem a perforací v úrovni "O" TVORBY
ZP 12/2 2 černé body mezi dolní perforací a rámem po "L" REPUBLIKA
ZP 14/2 černý bod mezi "Á R" ČESKÁ REPUBLIKA
ZP 16/2 otisk molety číslice "9" letopočtu 1951
ZP 16/2 - otisk molety číslice '9' letopočtu 1951
ZP 24/2 černá ryska mezi "NS" ČESKOSLOVENSKO;
černá ryska pod "S" ČESKOSLOVENSKO;
černá dlouhá vodorovná ryska přes vousy;
ZP 24/2 - černá ryska pod 'S' ČESKOSLOVENSKO
ZP 24/2 - černá dlouhá vodorovná ryska přes vousy
ZP 25/2 černá ryska přes levý rám v úrovni 10. PO, počítáno zdola;
černá ryska nad "T" TRADICE
ZP 26/2 3 černé body nad 3. PO v levém dolním rohu, počítáno zleva
ZP 29/2 černá ryska pod HOUSA

Tučně jsou vyznačeny výrazné deskové vady.Zpracoval: Jaroslav Konečný a kolektiv
Ke dni: 10. 3. 2001


Autor: Jaroslav Konečný
konecny@sdcv.pha.cd.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz