Svatá Ludmila - aršík

Datum vydání: 12. 11. 2021


Datum vydání: 10. listopadu 2021
Název emise: Svatá Ludmila - aršík
Nominální hodnota: 60 Kč
Katalogové číslo: A1144
Výtvarný návrh: Karel Zeman
Autor rytiny: Miloš Ondráček
Rozměr obrazu známky: 40 x 50 mm
Druh tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný ofsetem a sítotiskem


Námět známky:

Svatá Ludmila je jedním z významných předků českých panovníků a nejstarší českou světicí. Je známá jako zastánkyně křesťanských hodnot a proslula svou dobročinností. Stála u zrodu vlády Přemyslovců i nástupu křesťanství v českých zemích a tím i u počátku moderních českých dějin. Narodila se kolem roku 860 n. l. a pocházela z knížecího rodu Pšovanů, kde byla vychována jako pohanka. Jako velmi mladá se stala manželkou prvního českého doloženého přemyslovského knížete Bořivoje I. Porodila mu několik dětí, významným je především Spytihněv a Vratislav, kteří později dosedli na knížecí stolec. Převratnou událostí, která měla podstatný vliv na rostoucí převahu Přemyslovců v českých zemích, bylo přijetí křtu Bořivoje I. přímo z rukou slovanského věrozvěsta a arcibiskupa Metoděje. Sama Ludmila také přijala křest a stala se šiřitelkou křesťanského myšlení a hodnot. Bořivoj I. zemřel ještě před dosažením dospělosti svého prvního syna a vládu nad Čechami převzal velkomoravský kníže. Ludmila, která se vždy snažila ovlivňovat soudobou politickou situaci, neodešla do ústraní, jak by se od vdovy očekávalo, ale účastnila se veřejného života a zabezpečila přechod vlády na své syny a odpoutání Čech od Velké Moravy. Po smrti prvorozeného Spytihněva a nástupu Vratislava I. k vládě, vychovávala jeho syny Václava a Boleslava. Po smrti Vratislava I. zůstala Ludmile nadále péče o výchovu budoucího knížete, Vratislavově manželce Drahomíře bylo svěřeno regentství. Obě ženy měly rozdílné názory jak na politiku Čech, tak na víru a tím i na výchovu následníka. Ludmila budoucího knížete vychovávala v přirozené zbožnosti a důraz kladla i na vzdělání a křesťanské hodnoty. Drahomíra naproti tomu nebyla nakloněna křesťanské víře a ráda by viděla svého syna jako tvrdého nekompromisního vládce. Spory obou žen vyvrcholily vraždou Ludmily. Byla uškrcena, protože prolití její krve by patrně vedlo k prohlášení za mučednici. Když se mladý kníže Václav ujal vlády, nechal její ostatky převézt do Prahy do kostela sv. Jiří, aby ji měl nablízku, což svědčí o jejich blízkém vztahu. Kult sv. Ludmily se brzy začal šířit po celé zemi. Kanonizována byla v roce 1144 jako první slovanská světice.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz