Světové výstavy a moderní filatelie

Pravidelně, při každé filatelistické výstavě a často i mimo ní, slyšíme nářky nad omezenou možností (spíše nemožností) tvorby exponátu z moderního (levného, současného) filatelistického materiálu. A samozřejmě nad nízkým hodnocením takového exponátu, když už se někdo odváží moderní materiál vystavit. Jistě, při současném bodovém hodnocení jury nemá moc možností takový exponát „slušně“ ohodnotit, protože mimo kritérií zpracování exponátu, kvality vystaveného materiálu a celkové prezentace, kde lze dosáhnout odpovídajícího bodového ohodnocení, v ostatních kritériích moderní materiály v porovnání s „klasikou“ body nutně ztrácí (mluvíme o třídách tradiční filatelie a exponátech dospělých vystavovatelů na výstavách FIP). Prvním krokem, jak z takového začarovaného kruhu ven, ukázal před několika lety FIP rozhodnutím o rozdělení exponátů v tradičních třídách do třech časových období:
I. – období do UPU (většinou 1875)
II. – období 1875 – 1945 (resp. konec II. světové války)
III. – období 1945 – do současnosti
Nicméně to neřeší výše popsanou problematiku současně vydávaného filatelistického materiálu bezezbytku. A tak hned dvě velké letošní světové výstavy FIP – AUSTRALIA 2013, konaná v květnu v Melbourne a BRASILIANA 2013, která otevře své brány v listopadu v Rio de Janeiro, přistoupily k razantnímu řešení.

Na výstavě AUSTRALIA 2013 to byla výstavní třída „50 let moderní tradiční filatelie“, která měla za cíl propagovat zejména známky vydané po roce 1962 - tedy moderní filatelii posledních 50 ti let. Tato zvláštní třída měla ukázat a podpořit sběratelské a vystavovatelské možnosti seriozních sběratelů nových emisí, kterých je, zejména na australském kontinentu, velké množství. Nová třída otevřela možnost účasti těchto exponátů na světové výstavě a tím i propagaci sbírání a studia nového filatelistického materiálu za účelem propagace a dalšího rozvoje filatelie.
Exponáty byly hodnoceny podle pravidel FIP pro tradiční filatelii s upravenými počty bodů pro jednotlivá kriteria následovně: 0-25 bodů pro zpracování, 0-35 bodů pro odpovídající filatelistické znalosti, osobní studie a výzkum, 0-10 bodů pro kvalitu, 0-20 bodů pro vzácnost a dostupnost a posledních 0-10 bodů pro prezentaci. Bylo vypuštěno jinak základní kriterium filatelistický význam, ze kterého bylo 5 bodů přesunuto do kriteria zpracování exponátu a o zbývajících 5 bodů bylo navýšeno kritérium prezentace – evidentně za účelem přilákání zájmu návštěvníků výstavy.
Pro vystavovatele v této propagační třídě měl organizační výbor výstavy připraveny specielní medailony odlišné od medailí udělovaných v soutěžních třídách stejně jako hodnocení, které ač vyjádřeno výše uvedenými body, nebylo souměřitelné s oficielními soutěžními třídami.

Na výstavě Brasiliana 2013 bude do soutěžních tříd zahrnuta třída Moderní filatelie, která by měla obsahovat exponáty sestavené převážně z filatelistických materiálů 21. století. Cílem je povzbudit sběratele materiálů moderní filatelie k vystavování na nejvyšší úrovni a předvést poštovním administrativám, že je řada filatelistů, kteří sbírají a studují materiály, jež tyto vydávají. Organizační výbor zpřístupňuje tuto třídu exponátům, které splňují zvláštní ustanovení FIP pro:

A - Tradiční filatelii,
B - Poštovní historii,
C - Celiny.

Exponáty, které budou zařazeny do třídy Moderní filatelie, musí obsahovat filatelistický materiál vydaný poštovními úřady ve 21. století s tím, že exponát může obsahovat i malé procento materiálu vydaného před rokem 2000, pokud je tento důležitý a relevantní pro příslušné téma exponátu. Exponáty ve třídě Moderní filatelie budou hodnoceny podle pravidel FIP aktuálně platných pro tři výše uvedené třídy. Oceněným exponátům budou uděleny medaile a budou zaznamenány do soupisů FIP. Exponáty, které získají méně než 60 bodů, obdrží certifikát o účasti.

Do třídy Moderní filatelie na výstavě Brasiliana 2013 budou přijaty exponáty na základě doporučení národních komisařů a rozhodnutí organizačního výboru Brasiliana 2013 (tedy bez předchozí kvalifikace). Vystavovatelé mohou žádat o rozsah tří nebo pěti rámů na exponát.

Zavedením výše uvedených experimentálních tříd potvrzuje FIP i organizační výbory výstav skutečnost, že moderní filatelistický materiál stojí za to sbírat, studovat, udržovat a prezentovat, že v řadě případů je těžké jej získat a že za krátký čas od jejich vydání je obtížné provést přesné hodnocení jeho filatelistického významu a vzácnosti. Nicméně se jedná o pozoruhodně novátorský počin světové filatelie, který by měl adekvátně potěšit i české sběratele.

Ing. Vít Vaníček
Místopředseda SČF pro mezinárodní činnost


Autor: Vít Vaníček | 1. 8. 2013

Komentáře

Podnetný príspevok

Přidat komentářZobrazit komentáře