Komentáře ke článku


Světové výstavy a moderní filatelie

Pravidelně, při každé filatelistické výstavě a často i mimo ní, slyšíme nářky nad omezenou možností (spíše nemožností) tvorby exponátu z moderního (levného, současného) filatelistického materiálu.
Podnetný príspevok149519
Vložen: 09. 08. 2013 - 09:39:03Odpovědět
Názory z článku možno aplikovať aj doma na domáce výstavy, aby sa moderný materiál, v zmysle vydaného materiálu posledných rokov objavoval v exponátoch filatelistov. A aby jurymani taký exponát nedehonestovali a vopred neodpisovali, že "nič vzácne" v ňom nie je. Už 20 rokov vydávame nové známky a koľko bolo exponátov na výstavách z tohto zaujímavého obdobia?

Přidat komentář