Technické památky - Veřejné plynové osvětlení ulic - 170 let

Veřejné osvětlení v ulicích Prahy se poprvé objevilo v roce 1623, kdy byla pražským měšťanům uložena povinnost v případě napadení města zapálit smolné věnce ve smolných koších.

Váš komentář