Zápis z 27. jednání výkonného výboru

Datum vydání: 15. 7. 2003


Přítomni: Zdeněk Fritz, Josef Fronc, Miloš Hauptman, Libor Krejčík, Jaroslav Konečný, Pavel Martínek, Pavel Pittermann, Karel Popek, Jiří Sedlák, Jan Starec

Omluveni: Pavel Švejnar, Svatopluk Šablatura


PROGRAM

1) příprava zpravodaje číslo 2003/2

- zařadit znovu rozlišení sešitku – tradice čes. zn. tvorby 2003
- zařadit informaci o setkání – připraví Martínek
- předběžná uzávěrka 30. dubna 2003
- vložit samostatný dopis za účelem aktualizace údajů o členech společnosti
- Pittermann a Hauptmann připraví finanční kalkulaci tisku zpravodaje ofsetovou tiskárnou
- Pittrmann připraví článek o exponátech na Ostropě
- Sedlák připraví článek o výstavě Ostropa

2) stanovení dalších termínů

- výkonný výbor: 16. dubna, 28. května, 25. června
- sekce české známky: 23. dubna, 7. května, 11. června

3) různé

- Martínek zjistí termíny VV a předsednictva SČF
- stanoven předběžný termín konání podzimního setkání : 22. 11. 2003
- Švejcar je požádán, aby dával informace o našem zpravodaji do časopisu Filatelie
- Pittermann zařadí Časopis Filatelie do adresáře pro distribuci našeho zpravodaje
- Krejčík, Konečný zajistí společenské setkání na výstavě v Jihlavě v sobotu odpoledne.

Autor: Pavel Martínek
pmartinek@fzsbrdickova.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz