Zápis z 28. jednání výkonného výboru

Datum vydání: 18. 7. 2003


Přítomni: Josef Fronc, Libor Krejčík, Pavel Martínek, Karel Popek, Jan Starec

Omluveni: Jaroslav Konečný, Svatopluk Šablatura

PROGRAM

1) kontrola připravenosti zpravodaje číslo 2003/2

2) informace z jednání české známky o novinkách české pošty

3) různé

- byly zjištěny termíny jednání
     VV SČF: 14.6., 6.9. a 6. 12.
     předsednictva SČF: 22. 11.
- kolega Fronc informoval, že tisk zpravodaje v tiskárnách v Kralupech nad Vltavou je velice nákladný. O této skutečnosti mluvil i s Pittermanem.
- příští VV se koná 28. května a předpokládáme, že jednání se zúčastní více členů.

Autor: Pavel Martínek
pmartinek@fzsbrdickova.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz