Zápis z 29. jednání výkonného výboru

Datum vydání: 24. 7. 2003


Přítomni: Josef Fronc, Miloš Hauptman, Libor Krejčík, Jaroslav Konečný, Pavel Martínek, Jiří Sedlák, Jan Starec, Pavel Švejnar
Omluveni: Zdeněk Fritz, Pavel Pittermann, Karel Popek, Svatopluk Šablatura

PROGRAM

1) Příprava zpravodaje číslo 2003/2

- VV konstatoval velmi dobrou úroveň připravené části zpravodaje
- Pittermann pošle Konečnému zprávu o hospodaření,
- Martínek pošle Konečnému článek o rozlišení sešitků "Krajky",
- Švejcar připraví článek z ČSR I a pošle Konečnému,
- Fronc připraví návratku a pošle Konečnému,
- Sedlák připraví článek o OSTROPĚ a k výročí měnové reformy a pošle je Konečnému,
- Sedlák zjistí náklady tiskárny na Vinohradech.

2) Příprava zpravodaje číslo 2003/3

- jeho přípravou byl pověřen Josef Fronc

3) Různé

- Hauptmann zajistí konání valné hromady v menze VŠE na 8. 11. 2003
- článek o společnosti pro použití v INFOFILE připraví Fronc a Martínek
- příští schůzka VV je 25. června a české sekce 11. června

Autor: Pavel Martínek
pmartinek@fzsbrdickova.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz