Zdroje filatelistického materiálu pre mládež

Už viac ráz boli na portáli INFOFILA príspevky o tom, ako mládež môže získať poštové známky

Váš komentář