Zemřel Mgr. Ján Mička

Datum vydání: 9. 11. 2020


5. listopadu 2020 zemřel dlouholetý spolupracovník Infofila.cz, přítel, kolega a vzácný člověk Mgr. Ján Mička. Tato smutná zpráva nás zasáhla náhle. Věnujme tichou vzpomínku z rozhovoru z roku 2005.


Rozhovor s předsedou Komise mládeže ZSF Mgr. J. Mičkou

Mgr. Ján Mička je již několik let předsedou komise mládeže ZSF. Úkolem této komise je starat se o mladé filatelisty ve Slovenské republice, její prezentaci a výstavní činnost. Právě s ním Vám dnes přinášíme rozhovor.

Mgr. Ján Mička

Mgr. Ján Mička


Na začátek rozhovoru by jste čtenářům mohl říci něco o slovenské filatelii a mládeži.

Slovenská mládežnícka filatelia má asi rovnaké problémy ako všade inde vo svete. Keď konštatujeme klesajúci záujem o poštové známky a o organizované členstvo v národných zväzoch, podobne je to aj s deťmi a mládežou.V porovnaní so situáciou spred 15 rokov poklesol počet krúžkov, aj počet mládežníkov, ktorí sú organizovaní. Dosť vedúcich odišlo prirodzeným spôsobom, viacerí zanechali túto činnosť a ostali len tí "skalní" a pribudlo pár, doslova len pár nových, bývalých mladých filatelistov... Je množstvo iných aktivít, ktoré mladých priťahuje viac, prirodzene, pútavejšie a lákavejšie. A nie vždy jednoznačne pozitívne... viete na čo asi narážam. Myslím, že málo tu robí na propagáciu zberateľstva vôbec škola, že sa zanedbáva význam takejto činnosti, ktorá vedie deti, žiakov základnej školy k trpezlivosti, systematičnosti a plánovania práce, ktorá má svoje výchovné, estetické hodnoty a pod. Počítače jednoznačne víťazia. Ale pritom je tu stále dosť detí, ktoré poštová známka predsa len zaujíma a s tými musíme pracovať, keď nechceme po rokoch konštatovať, čo bude s našimi zbierkami. Neviem, či viete, že na Slovensku dáva Ministerstvo školstva školám, resp. deťom tzv. vzdelávacie poukazy, v sume 80.-Sk na člena záujmového krúžku každý mesiac, čo sa dá využiť na materiálnu pomoc, odmenu vedúcemu a pod. ale v praxi to narazilo na problémy, že riaditelia škol skôr utlmovali záujem detí, ak chceli ísť na krúžok na inú školu... Ani to sa nejako významne neprejavilo na tom, aby sa počet krúžkov zvýšil alebo vzrástol záujem o prácu s deťmi vo filatelii.

Jak jste se dostal k práci u mládežnické filatelie?

Asi tak ako každý. Začal som ešte v škole ako 8 ročný, zošitom plným známok Klementa Gottwalda a to som si myslel že konečne budú vzácne, keď "prvý robotnícky prezident" zomrel. Potom som sa s filateliou na dlhší čas odmlčal, pokračoval som až potom, keď som začal učiť - v súlade s profesiou som zbieral matematiku, fyziku a astronómiu na známkach. A napísal som aj niekoľko článkov pre vtedajší časopis Matematika a fyzika ve škole, a pre Obzory matematicko-fyzikální. Potom ma náš vtedajší predseda KV ZSF v Trenčíne p. Korený vtiahol do krajskej komisie mládeže ako tajomníka, potom predsedu, neskôr do KM ZSF ako člen, a po ďalších zmenách, keď odišli p. Robert Vlach, p. Čížek, od ktorých som sa veľa naučil, keď v komisii prestali pracovať RNDr. Kulhánek a Ing. Jantoš, som sa stal jej predsedom. Doteraz. A okrem toho stále vediem svoj KMF pri ZŠ v Trnave.

Jak se Vám líbilo Brno 2005?

Veľmi dobre. Ako národný komisár som mal dosť práce predtým, aj počas výstavy. Myslím, že som videl mnoho z toho, čo sa v zbierkach nevidí každý deň. A to nemyslím len Muríciov alebo list z Hirošimy, alebo zbierku čiernej 1 pennyovky. Zaujali ma aj návrhy zo súťaže na prvú známku, tieto originály asi doteraz videl málokto. Na výstave ma zaujali exponáty celín, zbierka poštových lístkov UPU, dobre prepracované Hradčany viacerých zberateľov. Aj keď Džamu a Kašmír ma s GP neoslnil, nie je to to naše správne teritórium... A zaujímavý bol aj spoločenský program, boli sme na Slavkovskom bojisku, v poštovni Stará pošta, atď.

Který exponát mladých filatelistů Vás v Brně nejvíce zaujal?

V Brne bolo veľa vynikajúcich exponátov mládeže. Mne sa páčili napríklad exponáty Sofie Karlsson Detský svet - hry a hračky, alebo Jany Mikalovej Pes a my lidé, to sú témy, ktoré odpovedajú prirodzene detskej duši a svetu detí. Podobne ako exponáty s témou železníc alebo letectva. (Tu sa pýtam, kde sú exponáty na tému Kozmos???) Vzhľadom k aktuálnej situácii v Česku aj u nás na Slovensku som si so záujmom pozrel exponát Sjednocená Europa Jana Reguly. Ale bolo toho pochopiteľne viac.

Jakých úspěchů dosáhli slovenští mladí filatelisté v Brně?

Do Brna sme prihlásili 4 exponáty, zhodou okolnosti samé dievčatá. Dominika Nevrlová za Doplatné a Janka Maniačková s exponátom Vianoce a vianočné zvyky dostali striebro. Myslím, že po vylepšení materiálu môžu ísť o stupienok vyššie. Ďalšie dva exponáty mali postriebrenú medailu. Myslím, že to odráža reálny stav našej slovenskej mládežníckej filatelie.

V Brně jste vystavoval ve třídě literatura Pedagogika v práci vedúceho KMF, jakým způsobem jste tento exponát sestavoval?

Poslal som na výstavu CD s takým výťahom pedagogických zásad a ich aplikácie na filateliu, ktoré môžu pomôcť vedúcemu KMF. Je to skromná práca a pre jej napísanie mi dal podnet súbor materiálov, ktorý sme kedysi dostali na komisiu mládeže a napísal ju p. J. Jeřábek zo Sokolova. Nazývala sa 10 schuzek a pokladám ju doteraz za to najpraktickejšie, čo začínajúci vedúci krúžku môže mať. Na základe toho som predpokladal, že vedúci, ak nie sú učitelia, by si mohli prečítať niektoré didaktické zásady, ktoré im možno pomôžu v práci. Dostal som za to diplom, a som spokojný, lebo je to koniec koncov unikát, jediný diplom z Brna ktorý jury udelila. Síce sa pomýlila v súčte bodov podľa jednotlivých kritérií hodnotenia exponátu, ale aj to sa stáva. A chápem, že veľká zlatá za literatúru na niekoľkosto stranách kriedového papiera o poštovej histórii Modeny od roku 1453 zaujíma oveľa viac filatelistov a má v praxi väčší význam ako treba mládež. A nemalo by zmysel spracovať pedagogiku a didaktiku pre filateliu na vedeckej bázi, aj keď len na 150 - 200 strán, to by žiadny z vedúcich nečítal a ešte by to aj odradilo, to by sa mi Komenský pekne poďakoval za pomoc výchove! Takže ja som spokojný.

Jak jste spokojený s tím, jak se vyvíjí dnešní zájem mladých lidí kolem filatelie?

Čiastočne na to odpovedám už vyššie. Nie je to ideálne, ale sú možnosti spolupráce s učiteľmi a školou, veľa môže napomôcť pošta ako inštitúcia. A myslím si, že aj filatelisti ako takí, nerobia všetko pre rozvoj mládežníckej filatelie. Málo je záujemcov o túto prácu. Alebo aj samotné výstavy nerobia dosť pre to, aby ukázali filateliu v príťažlivom obraze. Verejnosti predkladáme často (aj u mládeže) skôr vedu s meraním desatín mm vzdialenosti poštovej trúbky od prvého písmena podtlače na CN alebo chybné písmenká v pečiatkach kozmosu, vysoko oceňujeme vzácnosť poštovohistorických materiálov a uniká podľa mňa podstata filatelie, ktorá je pre mládež v poštových známkach. Len prosím, aby sa nik neurazil, že som proti špecializáci alebo PH, vážim si to, ale v práci s deťmi treba začať, takpovediac v prízemí filatelie, získať čo najväčší počet záujemcov a kvalita sa vykryštalizuje neskôr!!

Pořádá se na Slovensku též Filatelistická olympiáda a jak probíhá?

Samozrejme áno. Pred týždňom sme mali finále v Ivánke pri Dunaji, FO malo tohto roku tému Slovensko v zjednotenej Európe. Organizácia je podobná ako v Česku, po krúžkových a krajských kolách je finále, my na Slovensku sme trochu zmenili kategórie a počty listov oproti tomu, ako bolo za federácie. Súťaž prebieha trochu voľnejšie, deti a vedúci dostanú na začiatok roku súbor otázok pre každú kategóriu, z ktorej sa na súťaži vylosuje 18, na ktoré potom odpovedajú písomne v teste. 2 - 3 otázky sú z tematickej časti olympiády. Miniexponát tvoria s tým, že nepredpisujem čas presne na minútu, myslíme si, že to predsa nie sú preteky, a súťažiaci má dostať možnosť aj na opravu. Predsa aj na olympiáde má bežec pri chybnom štarte možnosť skúsiť to znova. Finále našej olympiády je počas kongresu MF, bývajú spravidla dvojdňové, aj keď financií pre mládež je čím ďalej tým menej. Ale to je asi všade. V budúcom roku je stanovená téma Symboly Slovenska, máme prísľub spolupráce so Slovenskou poštou, veľmi nám pomohla pri olympiáde aj v tomto roku.

Nebylo by zajímavé, kdyby se vítězové Filatelistických olympiád střetli mezi českými nebo i zahraničními mládežníky? Takové evropské kolo co říkáte?

To by museli byť jednotné témy. A príprava včas. Po rozdelení sme nechceli pochopiteľne pretrhať dovtedajšie vzájomné kontakty. Pozvali sme 20 mládežníkov z Česka na kongres v Nitre, my sme pritom mali vlastnú súťaž. Bohužiaľ tradícia sa neobnovila, niekoľko razy sme si vymenili pozvania so Zdeňkom Topferom, malé delegácie, ale zdá sa mi že problém je aj v tom, že často dochádza ku kolízii termínov, lebo pochopiteľne vyvrcholenie mládežníckych akcií je na koniec školského roka. Dobré kontakty mám osobne na mládežníkov v juhomoravskej oblasti, často sa stretám s RNDr. Z. Okáčom (moja dcérka Milena, bývalá mladá filatelistka je vydatá v Brne, spomínam si na spoločné akcie, ktorých sa zúčastnila s Evičkou Brancovskou, Janou Malečkovou, boli na súťaži v Nemecku s Dr. Fromerom atď. - teraz sú všetky Brňáčky). Často si mejlujeme. Európske stretnutia mladých filatelistov, aj to vo Svitavách sa uskutočnili bez našej účasti, to by ste lepšie museli poznať situáciu na Slovensku, je trochu iná ako v českých zemiach. Ale verím, že aj to sa to časom zmení. A európske kolo? Už boli pokusy s tematikou Európskej únie, neviem ako to dopadlo, asi to na polceste iniciatívy zaspalo, teraz vychádza s iniciatívou MOV na tému olympiády v Turíne, uvidím, ako sa to celkovo dotiahne. Zatiaľ som o tom počul iba nezáväzne.

Jakou mládežnickou výstavu v brzké době chystáte?

Naši mládežníci z Popradu vyšli s iniciatívou, aby bola na budúci rok, pri vydaní výplatnej známky Poprad výstava JUNIOR, typu Premiéra. Asi v marci.

Líbí se Vám časopis Mladý sběratel a chtěl byste z něho mít i časopis pro slovenské čtenáře? Nějaké slovenský články se v tomto časopisu již objevily. Byl by o časopis pro mládež na Slovensku zájem?

Mladý sberatel je dobrý. Upozornil ma na neho pred časom kolega Mgr. Milan Šnirc, ktorý nedávno zomrel. Hovoril mi o Vašej snahe a záslužnej činnosti pri propagácii mládežníckej filatelie. Som rád slovenským príspevkom, ktoré sa v ňom objavujú. Domnievam sa že záujem by bol. My v našej komisii vydávame spravodaj JUNIFIL, pošlem Vám aspoň posledné číslo. Bohužiaľ, tvorilio sme ho v podstate sami s p. Šnircom. Ako to bude ďalej, si netrúfam povedať, lebo každý sa vyhovára že nemá čas a s časom, venovaným na mládež je to ošte horšie.

Mohl byste jmenovat nejúspěšnější kroužky KMF na Slovensku?

Medzi najlepšie slovenské KMF dlho patril krúžok v Leviciach, ktorý viedol p. Feiner. V posledných 2 rokoch sa odmlčal, náhrada nie je. Dobre pracujú v Nitre, vedie ich Ing. Maniaček, v Dolnom Kubíne sú mimoriadne aktívni, kde sa o nich obetavo stará p. Mária Luptáková, ktorá k deťom dochádza z Brna!!! A ešte musím spomenúť Košice, kde vedie 2 KMF MVDr. Alexander Bárd. A pritom musím povedať, že v jeho liste, ktorý som dostal po Brne mi oznamuje, že pre starobu práve končí... Nie je to optimistický záver, ale čo sa s tým dá robiť? Ja závidím aká je starostlivosť o MF u vás, dosť pravidelne sa stretávam so Standom Duškom zo Znojma, s. p. Sýkorom zo Svitáv, poznám kvalitu juhomorovských KMF, to je vynikajúce.

Chcete někomu něco vzkázat a popřát?

Iba to, že ďakujem za prácu všetkým tým filatelistom, ktorí sa obetavo venujú našim deťom v KMF, ktorí obetavo pracujú na prospech mládežníckej filatelie. A ktorí sú často nedocenení, veď si uvedomte ten čas 1-2 hodiny týždenne priamej práci s deťmi, ďalej čas potrebný na prípravu, na organizovanie podujatí, aj na materiálnu pomoc deťom zo svojich zásobníkov a obálok. Bez toho to nejde. Želám im, aby sa im práca darila, aby hľadali vo svojom okolí ďalších záujemcov o túto prácu, ktorá prináša uspokojenie a najväčšiu odmenu v podobe úspechov, aj šťastného úsmevu a radosti detí.

Děkuji za rozhovor a těšíme se na další spolupráci.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz