Zpravodaj 1/2003: Stručná historie Horácké filatelie spol. s r.o. a Poštovny 586 99 Jihlava 50

Datum vydání: 26. 10. 2003


Koncem roku 1994 se původní majitel p. Trojan rozhodl o ukončení prodeje v nově otevřené prodejně v Jihlavě z důvodu neziskovosti. Vedení klubu filate-listů v Jihlavě KF 06-42 "Vysočina" se rozhodlo pokud možno udržet v Jihlavě filatelistickou prodejnu. (dle současného členění existuje KF 06-040 Jihlava a KF 06-042 Uherský Ostroh, původnímu označení KF autora nerozumím, poznámka redaktora). Byl ustanoven organizační výbor s cílem založení družstva nebo společnosti s r.o. V lednu 1995 byl požádán Okresní obchodní soud v Brně o zaregistrování společnosti, ale když došlo k placení podílů, nebyly peníze k dispozici. Pan Schleis spolu s majitelem domu panem Hlochem, knihařem a tiskařem, rozhodli, že společnost pod názvem Horácká spol. s r.o. založí. V únoru 1995 putovala nová žádost na Obchodní soud v Brně, který založení společnosti dne 1. 4. 95 potvrdil. Tím byla otevřena cesta k filatelistům. Pan Hloch odkoupil zásoby od pana Trojana a pan Schleis dal k dobru svoje věci a filatelistické znalosti (sbíral známky od svých pěti let, v deseti letech byl již organizován jako člen KMF v Jihlavě a od svých 18 let pak jako člen KF v Jihlavě).

Tak se pozvolna prodejna rozjížděla. V prvních letech i se ztrátami, které byly kompenzovány z vlastních kapes. Ke konci roku 1997 bylo rozhodnuto začít s výrobou "vlastních" albových listů. Bylo to po jednání s panem Trojanem, kdy byly připomínky k stereotypnímu vydávání těchto listů a zákazníci byli stále náročnější. Proto jsme se rozhodli vydávat svoje albové listy na Českou republiku s variantami. Současně bylo využito knihařství, které se ujalo vyrábět vlastní desky "HORÁCKÁ JIHLAVA" a to nejprve se šroubovou vazbou a přibližně po půl roce i mechanickou vazbou. Šroubová vazba je výhodná pro generální sbírky a mechanická pro sbírky specializované, námětové a podobně, protože zde můžete při formátu listu A4 kdykoli měnit pořadí listů a sbírka je stále "nová".

V letech 1998 – 1999 byly albové listy spolu s deskami rozšířeny o listy na dopisnice a FDC. Zákazníci mají možnost si objednat tisk vlastních listů s různými nápisy a jako "novinka" s podtištěným rastrem, který umožňuje rychlé zařazování známek v hawidkách bez rozměřování. V roce 1998 bylo započato se "zasklíváním" albových listů. Technický problém – zda nechat okénka otevřena nalevo nebo napravo – byl vyřešen nalevo, protože když jednou za x let majiteli spadne album na zem, pak se známky nevysypou.

Koncem roku 1995 byla požádána Jihlavská pošta o zřízení poštovny při horácké filatelii. Po krátkých průtazích a za pomoci náměstka GŘ ČP, s.p. Ing. Špačka, byla (za účasti tří "pošťáků") poštovna Jihlava 50 s PSČ 586 99 slavnostně otevřena v 9 hodin 1. 1. 2001. Na razítku bylo 01.01.01.11 s tím, že ve 12 hod. zavřeme. Pro velký počet zájemců o razítko jsme však zavřeli teprve v 16 hodin, ale další nadšenci klepali na dveře i po tomto čase a ve skutečnosti bylo zavřeno až po 18. hodině, kdy všichni "pošťáci" padali vyčerpáním. "Jelo se tahem" bez přestávek. O tom svědčí i počet odeslaných dopisů, který přesáhl jistě 1000 obyčejných a přibližně 400 doporučených. Nejvzdálenější dopis byl odeslán na Maršalovy ostrovy.

Fronta, která se vytvořila ve dvanáctistupňovém mrazu přesahovala 30 metrů ven z prodejny. O této události informoval celorepublikový tisk i sdělovací prostředky včetně televize Nova. Následovaly další akce: den samé jedničky s kašetem 11. 01. 01. 11 hod., Vlaková pošta Znojmo – Jihlava s kašetem ke 130. výročí založení tratě 20.-22. 04. 01, 140 let Jihlavského pivovaru 04.04.01, 15.-17.06.01 celostátní kolo filatelistické olympiády mládeže v Jihlavě, 11.05. a 12.11.01 – 250 let Jihlavské vojenské posádky, 13.12.01 – 40 let od založení Domu kultury, kde se bude konat výstava OSTROPA 2003, 02.02.02.02, kdy bylo otevřeno již od dvou hodin ráno, aby bylo razítko s časovým údajem k dispozici, 19.02.02 – 600 let přepadení Jihlavy loupežnými rytíři, 22.02.02.22 – mimořádné otevření poštovny do 22 hod. pro den samé dvojky. Dále pak 03.-17.12.02 ježíškovská pošta ve spolupráci se Sdružením pro bránu Matky Boží.

Plánované akce pro rok 2003: 03.03.03.03 – mimořádné otevření poštovny od tří hodin ráno – pokračování série "stejná čísla", 24.-27.04.03 – OSTROPA 2003 – otevřeno po celou dobu konání výstavy – R nálepka, kašet – Vysočina – střecha Evropy, holubí pošta, ponyexpress pošta, dostavníková pošta. 01.05.2003 – položení základního kamene k "Hornickému skanzenu" v "Ráji". Další akce budou připravovány dle kulturního a společenského kalendáře regionu.


Autor: Pravoslav Schleis

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz