Reklama

merkur-revue.eu

Zpravodaj 2/2003: Dopis s jednoznámkovou frankaturou 1,50 K Košického vydání

Dne 1. srpna 1945 bylo na Slovensku sníženo poštovné za obyčejný dopis ze 2 K na 1,50 K. Dokumentuje to vyobrazená kopie hezkého dopisu z Německého Pravna do Krásna nad Bečvou se známkou 1,50K Košického vydání. Podobných jednoznámkových dopisů neexistuje mnoho a zdá se, že veřejnost o snížení poštovného nebyla dostatečně informována, protože dopisy vyplacené hodnotou 2 K a podané po 1. srpnu jsou časté.

Dopis má další zajímavosti. Pošta jej omylem zaslala do krásna nad Kysucou a teprve odtud byl doslán do správného místa určení. Razítko Německé Pravno se používalo jen krátce po osvobození. Dnes je to Nitranské Pravno.

Neobvyklým se zdá být, že úřední dopis poštovního a telegrafického úřadu byl vyplacen známkou, což snad má vysvětlit málo čitelná poznámka za razítkem "Věc úradná".

Zpravodaj 2/2003: Dopis s jednoznámkovou frankaturou 1,50 K Košického vydání


Autor: Večeřa | 23. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář