Zpravodaj 3-4/2002: Další vynikající úspěch české známkové tvorby

Datum vydání: 4. 9. 2003


Vynikající úspěchy českých známek na mezinárodním fóru v několika posledních letech byly rozmnoženy pozoruhodným umístěním tříznámkového aršíku "Tisíc let architektury na území České republiky" ve 32. ročníku tradiční mezinárodní soutěže "Mezinárodní cena umění ve filatelii" (Premio Internazionale d´Arte Filatelica), konané pod záštitou prezidenta Italské republiky v Asiagu v červenci t.r.

Aršík získal hlavní cenu v jedné ze soutěžních kategorií, a to za nejzdařilejší zpracování námětu s turistickou tématikou (pozoruhodné památkové a další objekty jako atraktivní turistické cíle).

Uvedený aršík z roku 2001 (Pof.č. A285/287) zobrazuje jako hlavní téma architektonické detaily románského kostela v Jakubu u Kutné Hory (1165), renesančního zámku v Bučovicích na Moravě (1584) a tzv. Tančícího domu v Praze (1996), které jsou doprovázeny malými stylizovanými liniovými kresbami těchto objektů jako celku. Aršík je vytištěn ocelotiskem z plochy v barvách černé, oranžové a modrozelené. Známky i grafickou úpravu aršíku navrhl akad. Malíř Jan Kavan, rytiny vypracoval Martin Srb. Oběma umělcům i pracovníkům tiskárny, která aršík s velkou péčí vytiskla, upřímně blahopřejeme.

Autor: Zdeněk Fritz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz