Zpravodaj 3-4/2002: Nezoubkované známky Československa

Datum vydání: 8. 9. 2003


Obrátil se na nás jeden z našich členů s žádostí, abychom zaujali stanovisko ke známkám vystříhaným z aršíků. Osobně jasem v jednom čísle našeho Zpravodaje reagoval na nesmyslnou nabídku časopisu Filatelie, kde za známky vystříhané z aršíků - byly požadovány značné sumy. Většinou se jednalo o neplatné známky. Pokud vystříháme známky z nezoubkovaného aršíku, kde nebylo dáno povolení toto udělat a používat vystřižené známky pro poštovní provoz, znehodnocujeme tyto aršíky a děláme tak neplatné známky - odpad. Reakce časopisu Filatelie byla tehdy taková, že sběratel může sbírat cokoliv. Tehdy jsem se k tomu nevracel, neboť jsem filatelista a tomuto zdůvodnění by rozumný sběratel poštovních známek také nevěnoval pozornost.

Viděl jsem i řadu celistvostí, které byly vyplaceny těmito poškozenými známkami, ale sami dobře víme, že poštovní zaměstnanci v podstatě orazítkovali cokoliv. Hodnota takové celistvosti je nulová.

Pro uzavření této kapitoly je však třeba projít řadu odborných materiálů a vybrat údaje z Poštovních věstníků. Rád bych touto cestou vyzval kteréhokoliv člena naší společnosti, aby se zapojil do této problematiky, pomohl nám a napsal článek, kde je vše vysvětleno.

Drtivá většina článků ve Zpravodaji je psána pouze členy výboru naší Společnosti, ačkoliv zde může publikovat každý. A právě zde vidím možnost lepšího zapojení ostatních členů do naší Společnosti.

Autor: Jiří Sedlák
agau@seznam.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz