Zpravodaje Společnosti SČSZ SČF

Datum vydání: 29. 8. 2003


Vážení čtenáři stránek Společnosti na Infofile. Původní záměr zveřejnit zde starší čísla Zpravodajů je po technické stránce neuskutečnitelný. Originály matric, ze kterých se provádí xerokopie jsou z omluvitelných důvodů nedosažitelné a skenování xerokopií nedopadlo dobře. Proto se s tímto faktem smiřme. Aby jste ale nebyli o nic významného ošizeni, udělali jsme to jinak. Významné články jsme znovu přepsali a postupně je zveřejňujeme v části "naše články". Deskové vady na českých známkách zpětně zveřejňujeme od známky č. 0280 - První známka třetího tisíciletí. Významné události ze života společnosti jako jsou zápisy z valných hromad, schůzek VV, z jednání Sekce české známky taktéž zveřejňujeme zpětně. Úspěchy Společnosti v oblasti výstavnictví nebo zahraniční spolupráce taktéž najdete v našich článcích. Můžeme pro Vás zaručeně celé Zpravodaje zveřejnit až od č. 2/03, kdy mám většinu podkladů v elektronické podobě. Věřím, že nikdo z Vás nebude zklamán a že chápete naší situaci.

Zpravodaj 3-4 / 2002

Tento Zpravodaj vyšel v prosinci 2002, jeho průběžné číslování je 90-91 a obsah tohoto čísla je následující:

Slovo úvodem 3
Zemřel Ing. Zdeněk Šťástka (P.Pittermann) 4
Valná hromada SSČSZ 5
Významné úspěchy SSČSZ na poli výstavnictví v roce 2002 7
Další vynikající úspěch české známkové tvorby (Z.Fritz) 7
Významné jubileum prof. Josefa Lieslera (Z.Fritz) 8
Nezoubkované známky Československa (J.Sedlák) 9
Balonový let ve Žďáru nad Sázavou (Z.Fritz) 10
Novinky o českých známkách (J.Konečný a kol.) 15 - 33


Takže nyní zveřejníme hlavní články. Některé jsou psány pro Zpravodaj a časopis Merkur-Revue. Proto těm, kteří tento časopis čtou, se mohou zdát povědomé. Protože vycházím z toho, že čtenáři Infofily nemají k dispozici ani Zpravodaj ani Merkur-Revue, zveřejním i tyto články. Novinky o českých známkách v rámci tohoto zpravodaje neuvádím, protože na ně dojde v oddíle Sekce české známky - Deskové vady na známkách. Omluvte prosím kvalitu skenovaných obrázků, nemám jejich originály, jde o skeny xerokopií.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz