AFRIKA C-F

 • Cabo Juby

 • Ciskei

 • Čad

 • Dahome

 • Diego Suarez

 • Džibutsko

 • Džubsko

 • Eritrea

 • Egypt

 • Elobey, Anobon, Corisco

 • Etiópia

 • Fezzan a Ghadames

 • Francúzske Kongo

 • Francúzska Guinea

 • Francúzske Somálsko

 • Funchal

 • Fezzan

 • Francúzska západná Afrika

 • Francúzsky Kamerun

 • Francúzsky Súdan

 • Fernando Poo

 • Francúzska rovníková Afrika

 • Franc. územie Afarov a Issov

 • Cabo Juby

  Ciskei

  Čad

  Dahome

  (Mapka)

  Diego Suarez

  Džibutsko

  Džubsko

  (Mapka)

  Egypt

  (Mapka)

  Elobey, Annobon a Corisco

  Eritrea

  (Mapka)

  Etiópia

  (Mapka)

  Fernado Poo

  Fezzán

  Fezzan-Ghadames

  Francúzska Guinea

  (Mapka)

  Francúzska rovníková Afrika

  Francúzska západná Afrika

  Francúzske Kongo

  Francúzske Somálsko

  Francúzske územie Afarov a Issov

  Francúzsky Kamerun

  Francúzsky Súdan

  (Mapka)

  Funchal

  O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš