ORGANIZÁCIE

Medzi organizácie sa zaraďujú medzinárodné organizácie, ktoré majú štatút vydávania poštových známok. Známky vydávajú po dohode s poštovými správami štátov, na ktorých území sa nachádzajú. Známky by mali slúžiť k frankovaniu listových zásielok týchto organizácii.

 • Európska rada

 • Európsky úrad OSN

 • Medz. úrad práce

 • Medz. úrad pre telekomunikácie

 • Medz. org. pre utečencov

 • Medz. úrad pre výchovu

 • Medz. súdny dvor

 • OSN

 • Spoločnosť národov

 • Svet. zdravotnícka organizácia

 • Svet. org. pre duševné vlastníctvo

 • Svet. org. pre meteorológiu

 • Svetová poštová únia

 • UNESCO

 • Európska rada

  Európsky úrad OSN

  Medzinárodná organizácia pre utečencov

  Medzinárodný súdny dvor

  Medzinárodný úrad práce

  Medzinárodný úrad pre telekomunikácie

  Medzinárodný úrad pre výchovu

  OSN

  Spoločnosť národov

  Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo

  Svetová organizácia pre meteorológiu

  Svetová poštová únia

  Svetová zdravotnícka organizácia

  UNESCO

  O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš