Mauritius - nejpopulárnější, ale přitom neprobádaná známková země II.

Datum vydání: 18. 8. 2021


Vydání MAURITIUS POST PAID 1 penny červená podle stupně opotřebení tiskových desek


Vydání MAURITIUS POST PAID 2 pence modrá podle stupně opotřebení tiskových desek


U modrých Mauritiů 2 pence se ještě musím zmínit o slavném chybotisku „PENOE“, kdy rytec Barnard u známkového pole číslo 7 ve slově „PENCE“ proryl písmeno „C“ natolik, že z něj udělal „O“ a slovo je čitelné ne jako „PENCE“, ale jako „PENOE“

Mauritius POST PAID „PENOE“ (ZP 7)


Kvalita tisku „earliest“


Světové katalogy uvádějí:
Nejvyšší kvalita tisku, pozadí známkového obrazu i popisu tvoří jednolitý celek, šrafování je viditelné až po zvětšení známek pod lupou. Papír: bílý a nažloutlý, silný 0,095 – 0,115mm.

U modrých Mauritiů "earliest" katalog Gibbons uvádí odstíny "indigo-blue" a "deep-blue". Uvádí "tlustý" papír pro oba odstíny "grey to bluish."
Kanai uvádí "indigo" "indigo-blue" "deep blue" a více druhů papíru.
Ve Feldmanově aukci z roku 1993 se vyskytují 4 nepoužité známky popsané jako "indigo blue" a 2 nepoužité známky "deep blue". Jedna ze známek "indigo-blue" je prokazatelně na bílém papíru, což je uvedeno i v popisu.
Takže, už jen v popisu barev a papíru jsou rozpory mezi Gibbonsem a Kanaim. Když jsem si stáhl všech 6 známek z aukce Feldman 1993 (dá se předpokládat, že byly skenované na společném skeneru), tak mi vychází jako Kanaimu 3 odstíny a minimálně 2 druhy papíru (když pominu intenzitu tisku).
V popisu jsou však pouze dva odstíny dle katalogu Gibbons. ve svojí knize Kanai uvádí, že vydání "earliest" se tisklo na silný papír tl. 0,095- 0,115mm v letech 1853 - 1854 (podle razítek na celistvostech).

Aby to nebylo určení provedení kvality tisku „earliest“ tak jednoduché, uvádím obrázek z aukčního katalogu ROBSON LOWE LTD z aukce Burrusovy sbírky 1. října 1963, který dokládá, že v tomto případě znalci označovali za "earliest" pouze známky na silném nažloutlém papíru a tisky na tenkém šedomodrém papíru označovali jako "Very early."
Tuto informaci dokládám skeny unikátního 6bloku 1penny na tenkém šedomodrém papíru popsaném v aukci ROBSON-LOWE 1963 jako "Very Early.“
Pokud se podíváme na známky nahoře označené jako „Earliest“, je u nich uvedeno, že jsou na silném nažloutlém papíru, přesně jak popisují světové katalogy.
Takže, zde máme dilema, zda známky earliest a early rozlišovat podle papíru, nebo podle provedení kvality tisku.


K tomu připojuji sken z Feldmanovy aukce v roce 1993, kde je ten samý 6blok popsaný jako "earliest" (prodaný za 65.000 CHF) a v roce 2020 se tento 6blok v aukci označené jako Tatiana I prodal u Feldmana za 80.000 GBP popsaný též jako "earliest".


Atesty vystavené italskými znalci Albertem Dienou v roce 1954 a Raybaudim v roce 1983 u následující známky 1penny červená s kruhovým šrafovaným razítkem „3“ Souillac používaným do roku 1853, kde jsem tloušťku papíru změřil 0,080-0,083mm, popisují uvedenou známku jako „Earliest SG 2a“Zajímavé je dochování se známek na obálkách 2 pence modrá v kvalitách tisku „earliest“ a „early“ z roku 1849.
Na obálce ze 30.6.1849 z Mauritia do indické Kalkaty (vydražena v aukci Feldman v roce 1993 za 60.000 SFr.- los 28) je známka 2 pence, kde portrétový prostor známky doslova prosvítá (tudíž by to měla být „early“), ale známka je v aukčním katalogu znalci označená jako „earliest“.
Detail známky POST PAID 2 pence z obálky odeslané do Kalkaty 30. 6. 1849, kde prosvítání v portrétové části známky je jasně viditelné pouhým okem. Vidíme zřetelné ohraničení portrétové části vůči textové části této známky, což je průvodním znakem pro určení kvality tisku „early“ a další, ale ne pro provedení „earliest“. Dále je v popisu uvedeno, že o provedení kvality tisku „earliest“ bylo rozhodnuto až po důkladném zkoumání této známky!


Je třeba poznamenat, že výsledkem specifického tisku je chybějící dokončení linek, zejména na tváři portrétu. Zrnitý papír použitý pro tento konkrétní tisk neudržel razítkový inkoust, který spolu s inkoustem „strhl“ některá vlákna a zanechal hrubý povrch. Po důkladném výzkumu tohoto tisku lze nyní potvrdit, že známka je NEJČASNĚJŠÍM TISKEM z archu nebo série archů tištěných „suchým“ nebo „lepivým“ tiskem. Některé z těchto známek byly v minulosti nesprávně klasifikovány.

H. Kanai ve svojí knize uvádí celkem 8 obálek earliest z r. 1849 a 1 jako early. Já mám ve svojí databázi 3 obálky earliest a 6 obálek early z roku 1849.
Když jsem zkoumal všech 9 obálek z roku 1849, tak jsem zjistil, že 8 z nich je v aukčních katalozích znalci označeno jako „earliest“ a pouze 1 jako „early.“ Zajímavé, že?

Autor: Jaromír Petřík

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz