Znalci poštovních známek - PHStamps

Reklama

merkur-revue.eu

PHStamps


Webová stránka PHStamps Československých známek spatřila světlo světa 22. 10. 1998, kdy ji založil Peter Hoffmann ze Švédska. Tato mnoholetá práce je pro nás sběratele zachovaná díky souhlasu rodiny P. Hoffmanna. Původní stránky naleznete na tomto odkazu. Chtěli bychom vyjádřit naše srdečné díky rodině P. Hoffmanna za jejich podporu a souhlas s pokračováním v tomto významném díle.


V současné době se stránky Československých známek přesouvají pod grafický vzhled Infofily, kde budou nadále aktualizovány a rozšiřovány.The website PHStamps Czechoslovak Stamps saw the light of day on October 22, 1998, when it was founded by Peter Hoffmann from Sweden. This many years of work has been preserved for us collectors thanks to the consent of P. Hoffmann's family. You can find the original pages at this link. We would like to express our heartfelt thanks to the family of P. Hoffmann for their support and agreement to continue this important work.


Currently, the pages of Czechoslovak Stamps are moving under the graphic design of Infofile, where they will continue to be updated and expanded.