EURÓPA S-Š

 • Samos

 • Sardínia

 • Sasko

 • San Maríno

 • Sasko-Anhaltsko

 • Severný Epirus

 • Skadar

 • Sov. okup. zóna Nemecka

 • Stredná Litva

 • Sazan

 • Sársko

 • Skarpanto

 • Simi

 • Sicília

 • Slovinsko

 • Severná Ingria

 • Slovensko

 • Srbsko

 • Solúň

 • Stredné Albánsko

 • Stampalia

 • Švezvicko-Holštýnsko

 • Španielsko

 • Švezvicko

 • Švajčiarsko

 • Švédsko

 • Samos

  San Maríno

  (Mapka)

  Sardínia

  (Mapka)

  Sársko

  (Mapka), (Mapka)

  Sasko

  (Mapka)

  Sasko - Anhaltsko

  Sazan

  Skarpanto

  Severný Epirus

  Severná Ingria

  Sicília

  (Mapka)

  Simi

  Skadar

  Slovensko

  (Mapka)

  Slovinsko

  Solúň

  Sovietska okupačná zóna Nemecka

  (Mapka)

  Srbsko

  (Mapka) (Mapka)

  Stampalia

  Stredné Albánsko

  (Mapka)

  Stredná Litva

  (Mapka)

  Švezvicko

  Švezvicko – Holštýnsko

  (Mapka)

  Španielsko

  Švédsko

  Švajčiarsko

  O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš