EURÓPA T-Ž

 • Taliansko

 • Terst FTT

 • Toskánsko

 • Tridenské Benátsko

 • Ukrajina

 • Valona

 • Vathy

 • Vatikán

 • Veľká Británia

 • Vilno

 • Vých. Sliezsko

 • Východná Karélia

 • Východná Rumélia

 • Východné Sasko

 • Wurttenbersko

 • Západný Berlín

 • Zakarpatská Ukrajina

 • Západná Ukrajina

 • Západné Maďarsko

 • Zadar

 • Západná Thrákia

 • Zurich

 • ZSSR

 • Ženeva

 • Taliansko

  (Mapka)

  Terst FTT

  Toskánsko

  (Mapka)

  Tridenské Benátsko

  Ukrajina

  Valona (Vlora)

  (Mapka)

  Vathy

  Vatikán

  (Mapka)

  Veľká Británia a Severné Írsko

  Vilno

  (Mapka)

  Východná Karélia

  Východná Rumélia

  Východné Sasko

  (Mapka)

  Východné Sliezsko

  (Mapka)

  Wurtembersko

  (Mapka)

  Zadar (Zara)

  Zakarpatská Ukrajina

  Západný Berlín

  (Mapka)

  Západné Maďarsko (Litavsko)

  (Mapka)

  Západná Thrákia

  Západná Ukrajina

  (Mapka)

  ZSSR

  (Mapka)

  Zurich

  Ženeva

  O tvorcoch | Mapa stránok | Kontaktujte ma | ©2004 Ing. Július Fedáš